Arene lausui Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta

0
1468

Arene pitää EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotusta vuosille 2021–2027 ammattikorkeakoulujen kannalta hyvänä ja mahdollistavana.

Ohjelmastrategiassa määritellyt keskeiset haasteet ovat kaikki sellaisia, joiden ratkaisemiseen ammattikorkeakouluilla on tarjolla tehokkaita ja uutta liiketoimintaa luovia ratkaisuja. Arene esittää ohjelmaehdotuksen indikaattoreiden ja luokittelujen muotoilut tarkistamista, jotta varmistetaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhdenvertainen kohtelu. Arene esittää myös, että ohjelmassa tulisi korostaa vielä vahvemmin jatkuvaa oppimista sekä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä keinoina pidentää työuria ja siten edistää Suomen kilpailukykyä.

Lue lisää

Arenen lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta >>

Jaa