Arene lausui Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen -loppuraportista

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene katsoo loppuraportissa esitettyjen yleistavoitteiden vievän ennakointijärjestelmää suunnitelmallisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Raportissa esitetyt tavoitteet lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä ja tuottaa osaamisperusteista ennakointitietoa parantavat ennakointitiedon käytettävyyttä.

Keskeiset kannat:

  • Arene ei pidä tarpeellisena luoda uutta, raskasta keskipitkän aikavälin ennakointimallia. Keskipitkän aikavälin ennakointi voidaan toteuttaa tarvittaessa lyhyen ja pitkän aikavälin synteesinä.
  • Korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien tulee olla aktiivisesti mukana osaamisperusteisen ja alueellisen ennakoinnin kehittämisessä.
  • Ennakointitiedon viestinnän ja vaikuttavuuden edistämiseksi tulisi kiinnittää huomiota tuotetun tiedon muotoiluun ja popularisointiin.
  • Korkeakoulujen Digivisio-työllä on merkittävä yhtymäkohta ennakointijärjestelmän kehittämisen kanssa. Digivisio tulisikin huomioida tiedon yhteensopivuuden ja päällekkäisen työn välttämiseksi.

Arenen lausunto Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen -loppuraportista >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset Näihin materiaaleihin on kuvattu ammattikorkeakouluille suositukset...

Tradenomeille riittää kysyntää työmarkkinoilla

Treidaaja, dataaja, laskija, bisnestyyppi, asiakkuuspäällikkö, järjestöjyrä, controlleri, founderi, uuäxääjät,...

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena 2020

Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, että kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena...

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakouluille on laadittu yhteiset suositukset eettisestä ja hyvän tieteellisen...

Sosionomiksi kannattaa opiskella

Sosionomi on hyvän puolellaSosionomin ja sosiaalialan moniulotteisessa työkentässä yhteinen nimittäjä...

Arene lausui Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen -loppuraportista