Arene esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilua koskevaan lakiesitykseen ja työvoimapalveluita koskevaan lakiin

Arene lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta. Arene esittää lausunnossaan myös muutoksia lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry esittää:

  • Ammattikorkeakoulututkinnon, ylempien ammattikorkeakoulututkinnon ja avoimen ammattikorkeakouluopetuksen nykyistä parempaa huomioimista työttömien omaehtoisessa koulutuksessa niiden työllistävän vaikutuksen vuoksi.
  • TE-hallinnon ja työllisyyden kuntakokokeiluun osallistuvan kunnan oikeutta saada työttömän työntekijän omaehtoista koulutusta koskevat tiedot VIRTA-opintotietopalvelusta, joka on korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto.
  • Lakiesityksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista vastaamaan työvoimahallinnon nykyistä käytäntöä, jolloin koulutukseen osallistuva työtön työnhakija raportoi opinnoistaan koulutuspalvelun tarjoajan sijaan.
  • Ammattikorkeakoulujen roolin vahvistamista tutkintoon johtamattomien työvoimakoulutusten, yrittäjyyskoulutusten ja kotoutumiskoulutusten järjestäjinä.

Arenen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arene esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilua koskevaan lakiesitykseen ja työvoimapalveluita koskevaan lakiin