Arene esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilua koskevaan lakiesitykseen ja työvoimapalveluita koskevaan lakiin

Arene lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta. Arene esittää lausunnossaan myös muutoksia lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry esittää:

  • Ammattikorkeakoulututkinnon, ylempien ammattikorkeakoulututkinnon ja avoimen ammattikorkeakouluopetuksen nykyistä parempaa huomioimista työttömien omaehtoisessa koulutuksessa niiden työllistävän vaikutuksen vuoksi.
  • TE-hallinnon ja työllisyyden kuntakokokeiluun osallistuvan kunnan oikeutta saada työttömän työntekijän omaehtoista koulutusta koskevat tiedot VIRTA-opintotietopalvelusta, joka on korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto.
  • Lakiesityksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista vastaamaan työvoimahallinnon nykyistä käytäntöä, jolloin koulutukseen osallistuva työtön työnhakija raportoi opinnoistaan koulutuspalvelun tarjoajan sijaan.
  • Ammattikorkeakoulujen roolin vahvistamista tutkintoon johtamattomien työvoimakoulutusten, yrittäjyyskoulutusten ja kotoutumiskoulutusten järjestäjinä.

Arenen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Arene esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilua koskevaan lakiesitykseen ja työvoimapalveluita koskevaan lakiin