Arene lausui rakennerahastoja koskevista asetuksista

Arene pitää tärkeänä, että rakennerahastohankkeiden palkkakustannusten raportointia yksinkertaistetaan. Samalla tulee varmistaa, ettei uusi palkkakustannusmalli estä lyhyiden jaksojen tekemistä hankkeissa.

Opetushenkilöstön osalta palkkakustannusten laskennassa jakajan tulee käyttää 1600 tuntia esitetyn 1720 tunnin sijaan. Arene pitää erityisen tärkeänä, että uusien asetuksessa määriteltyjen kustannusmallien lisäksi tukipäätöksistä vastaavat välittävät toimielimet koordinoivat toimintaansa siten, että rahoituskäytäntöjen, -tulkintojen ja -päätökset ovat yhdenmukaisia rahoittajasta riippumatta. Lisäksi Arene korostaa, että ammattikorkeakoulujen äänen kuuluminen maakuntien yhteistyöryhmissä sekä maakuntaohjelmien valmisteluissa tulee varmistaa lainsäädännössä.

Lue lisää

Arenen lausunto valtioneuvoston asetuksiksi Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021–2027-kokonaisuutteen liittyen >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Arene lausui rakennerahastoja koskevista asetuksista