Arene lausui rahankeräysasetuksesta

Uudessa rahankeräyslaissa on säädetty ammattikorkeakoulujen oikeudesta järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoululain 4 pykälästä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen. Lain mukaan ammattikorkeakoulut tarvitsevat keräysluvan.

Lausunnolla olevassa luonnoksessa asetukseksi rahankeräyksistä esitetään rahankeräyslupahakemuksen liitteeksi otetta yhdistys- tai säätiörekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä.

Ammattikorkeakoulut ovat niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti osakeyhtiöitä, joten ne on merkitty kaupparekisteriin. Ammattikorkeakoulut saavat toimilupansa valtioneuvostolta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ylläpitää luetteloa toimiluvista. Tämä tulee huomioida asetuksessa.

Asetuksen perustelumuistiossa on todettu, että asetuksessa ei ole tarpeen säätää vuosi-ilmoituksen tarkempaa sisältöä. Rahankeräyslain mukaan ammattikorkeakoulut voivat kerätä varoja pääomittamista varten. Arene ry pitää tärkeänä, että päätös pääomittamisesta riittää vuosi-ilmoituksessa vaadituksi selvitykseksi rahankeräysvarojen käyttämisestä ilman tarvetta raportoida pääomitettujen keräysvarojen tuoton käyttämisestä.

Lausunto sisäministeriön asetuksesta rahankeräyksistä >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Arene lausui rahankeräysasetuksesta