Arene lausui rahankeräysasetuksesta

Uudessa rahankeräyslaissa on säädetty ammattikorkeakoulujen oikeudesta järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoululain 4 pykälästä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen. Lain mukaan ammattikorkeakoulut tarvitsevat keräysluvan.

Lausunnolla olevassa luonnoksessa asetukseksi rahankeräyksistä esitetään rahankeräyslupahakemuksen liitteeksi otetta yhdistys- tai säätiörekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä.

Ammattikorkeakoulut ovat niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti osakeyhtiöitä, joten ne on merkitty kaupparekisteriin. Ammattikorkeakoulut saavat toimilupansa valtioneuvostolta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ylläpitää luetteloa toimiluvista. Tämä tulee huomioida asetuksessa.

Asetuksen perustelumuistiossa on todettu, että asetuksessa ei ole tarpeen säätää vuosi-ilmoituksen tarkempaa sisältöä. Rahankeräyslain mukaan ammattikorkeakoulut voivat kerätä varoja pääomittamista varten. Arene ry pitää tärkeänä, että päätös pääomittamisesta riittää vuosi-ilmoituksessa vaadituksi selvitykseksi rahankeräysvarojen käyttämisestä ilman tarvetta raportoida pääomitettujen keräysvarojen tuoton käyttämisestä.

Lausunto sisäministeriön asetuksesta rahankeräyksistä >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Arene lausui rahankeräysasetuksesta