Arene lausui rahankeräysasetuksesta

Uudessa rahankeräyslaissa on säädetty ammattikorkeakoulujen oikeudesta järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoululain 4 pykälästä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen. Lain mukaan ammattikorkeakoulut tarvitsevat keräysluvan.

Lausunnolla olevassa luonnoksessa asetukseksi rahankeräyksistä esitetään rahankeräyslupahakemuksen liitteeksi otetta yhdistys- tai säätiörekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä.

Ammattikorkeakoulut ovat niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti osakeyhtiöitä, joten ne on merkitty kaupparekisteriin. Ammattikorkeakoulut saavat toimilupansa valtioneuvostolta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ylläpitää luetteloa toimiluvista. Tämä tulee huomioida asetuksessa.

Asetuksen perustelumuistiossa on todettu, että asetuksessa ei ole tarpeen säätää vuosi-ilmoituksen tarkempaa sisältöä. Rahankeräyslain mukaan ammattikorkeakoulut voivat kerätä varoja pääomittamista varten. Arene ry pitää tärkeänä, että päätös pääomittamisesta riittää vuosi-ilmoituksessa vaadituksi selvitykseksi rahankeräysvarojen käyttämisestä ilman tarvetta raportoida pääomitettujen keräysvarojen tuoton käyttämisestä.

Lausunto sisäministeriön asetuksesta rahankeräyksistä >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Arene lausui rahankeräysasetuksesta

Edellinen artikkeli