Arene lausui rahankeräysasetuksesta

Uudessa rahankeräyslaissa on säädetty ammattikorkeakoulujen oikeudesta järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoululain 4 pykälästä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen. Lain mukaan ammattikorkeakoulut tarvitsevat keräysluvan.

Lausunnolla olevassa luonnoksessa asetukseksi rahankeräyksistä esitetään rahankeräyslupahakemuksen liitteeksi otetta yhdistys- tai säätiörekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä.

Ammattikorkeakoulut ovat niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti osakeyhtiöitä, joten ne on merkitty kaupparekisteriin. Ammattikorkeakoulut saavat toimilupansa valtioneuvostolta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ylläpitää luetteloa toimiluvista. Tämä tulee huomioida asetuksessa.

Asetuksen perustelumuistiossa on todettu, että asetuksessa ei ole tarpeen säätää vuosi-ilmoituksen tarkempaa sisältöä. Rahankeräyslain mukaan ammattikorkeakoulut voivat kerätä varoja pääomittamista varten. Arene ry pitää tärkeänä, että päätös pääomittamisesta riittää vuosi-ilmoituksessa vaadituksi selvitykseksi rahankeräysvarojen käyttämisestä ilman tarvetta raportoida pääomitettujen keräysvarojen tuoton käyttämisestä.

Lausunto sisäministeriön asetuksesta rahankeräyksistä >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Arene lausui rahankeräysasetuksesta