Arene lausui opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta

Arene pitää esitettyjä muutoksia opinto- ja tutkintorekistereitä koskevaan lakiin tarpeellisina.

Esitetyt muutokset parantaisivat yksilöiden tietosuojaa, kun henkilön yksilöiminen opetushallinnossa ei edellyttäisi henkilötunnuksen käyttöä kuin välttämättömistä syistä.

Arene pitää erityisen tarpeellisen esitettyä mahdollisuutta antaa oppijanumero ulkomaalaiselle opiskelijalle jo opintoihin hakuvaiheessa, jos se mahdollistaa hakijan kertaalleen esimerkiksi opintopolkuun syöttämien tietojen uudelleenkäytön. Tämä helpottaisi ammattikorkeakoulujen työtä merkittävästi, jos jatkossa hakijoiden tietoja ei tarvitsisi pyytää joka hakukerralla uudelleen.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Arene lausui opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta