Arene lausui kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Arenen esittää, että kotouttamisen palvelurakenteiden tulee perustua eri asiakasryhmät ja yksilölliset tarpeet tunnistavaan malliin. Näin varmistetaan myös korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisprosessia ja integroitumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

Valtaosa Suomeen opiskelemaan tulevista korkeakouluopiskelijoista olisi halukkaita myös jäämään ja työllistymään Suomeen opintojen päättymisen jälkeen. Esteenä on usein kielitaidon puute ja työelämän heikko rekytointihalukkuus. Toimia tulee tehdä myös sen eteen, että muista kuin opiskelun vuoksi maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista korkeakoulutuksen piiriin voitaisiin kasvattaa nykyisestä.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Arene lausui kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista