Arene lausui kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Arenen esittää, että kotouttamisen palvelurakenteiden tulee perustua eri asiakasryhmät ja yksilölliset tarpeet tunnistavaan malliin. Näin varmistetaan myös korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisprosessia ja integroitumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

Valtaosa Suomeen opiskelemaan tulevista korkeakouluopiskelijoista olisi halukkaita myös jäämään ja työllistymään Suomeen opintojen päättymisen jälkeen. Esteenä on usein kielitaidon puute ja työelämän heikko rekytointihalukkuus. Toimia tulee tehdä myös sen eteen, että muista kuin opiskelun vuoksi maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista korkeakoulutuksen piiriin voitaisiin kasvattaa nykyisestä.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Arene lausui kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista