Arene lausui julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Arene katsoo, että valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025 ei sisällä riittäviä resurssointeja koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden toteuttamista varten.

Koulutuspoliittisessa selonteossa esitetään kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää merkittävien panostusten kohdentamista koulutukseen ja TKI-toimintaan. Nuorten aikuisten koulutustason nostaminen, ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän kasvattaminen ja TKI-investointien nostaminen 4 % bruttokansantuotteesta edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia korkeakouluille, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa kestävästi ja laadukkaasti. Ilman rahoituksen kestävää lisäämistä opiskelijakohtainen rahoitus tulee laskemaan merkittävästi vuosien 2021-2024 aikana.

Koronapandemialla on ollut kaksijakoiset vaikutukset ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Osa opiskelijoista ja henkilöstöstä on kärsinyt merkittävästi korona-ajan poikkeusjärjestelyistä niin opintojen kuin hyvinvoinnin näkökulmasta. Korona-ajan jälkeen tarvitaan pitkäkestoisia toimenpiteitä, jotta nämä opiskelijat saavat elämänsä järjestykseen ja kykenevät rakentamaan tulevaisuuttaan hyvinvoivana opiskelijana, jotka siirtyvät uudistamaan työelämää.

Lue lisää

Arenen lausunto valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025 >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Arene lausui julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025