Korkeakoulujen opetusyhteistyö – tasavertainen mahdollisuus autonomisille korkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamista.

Tavoitteena on opetuksen laadun parantaminen, korkeakoulujen keskinäisen työnjaon edistäminen sekä taloudellisuuden vahvistaminen.

Arene kannattaa yhteistyön mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tukee korkeakoulujen autonomiaa ja omien strategioiden mukaisia profiileja. Korkeakoulujen yhteistyössä on paljon mahdollisuuksia, jotka monipuolistavat opiskelijoiden opintopolkuja ja parantavat koulutuksen laatua.

Ammattikorkeakoulut korostavat, että korkeakoulusektoreiden välisen opetusyhteistyön tulee perustua tasavertaisuuteen sekä osaamislähtöiseen ajatteluun. Työelämäläheisen koulutuksen tulee säilyä edelleen vahvana alemmissa ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Suomen korkeakoulu- ja tutkimuskokonaisuuden kehittämiseksi on käynnistymässä kansallinen visiotyö opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Visiokeskustelussa on hyvä selkeyttää korkeakoulujen yhteistyön pelisääntöjä ja kartoittaa myös käytännön toteutuksessa tunnistettuja haasteita.

Arene on esittänyt vuosi sitten vision maailman parhaan korkeakoululaitoksen rakentamisesta Suomeen (RAKE-selvitys).

Arenen näkemyksen mukaan alueilla tarvitaan erilaisia toimintamalleja korkeakoulujen yhteistyössä, mutta niiden kaikkien tulee perustua riittävän yhtenäiseen kansalliseen tulevaisuuskuvaan ja läpinäkyvään mitoitukseen korkeakoulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kansallisesta kokonaisuudesta.

Arenen kannanotto (pdf)

Arene ry
Tapio Varmola
Puheenjohtaja, rehtori
040 830 4100

Riitta Rissanen
Toiminnanjohtaja
0400 293 545

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

Korkeakoulujen opetusyhteistyö – tasavertainen mahdollisuus autonomisille korkeakouluille