Korkeakoulujen opetusyhteistyö – tasavertainen mahdollisuus autonomisille korkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamista.

Tavoitteena on opetuksen laadun parantaminen, korkeakoulujen keskinäisen työnjaon edistäminen sekä taloudellisuuden vahvistaminen.

Arene kannattaa yhteistyön mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tukee korkeakoulujen autonomiaa ja omien strategioiden mukaisia profiileja. Korkeakoulujen yhteistyössä on paljon mahdollisuuksia, jotka monipuolistavat opiskelijoiden opintopolkuja ja parantavat koulutuksen laatua.

Ammattikorkeakoulut korostavat, että korkeakoulusektoreiden välisen opetusyhteistyön tulee perustua tasavertaisuuteen sekä osaamislähtöiseen ajatteluun. Työelämäläheisen koulutuksen tulee säilyä edelleen vahvana alemmissa ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Suomen korkeakoulu- ja tutkimuskokonaisuuden kehittämiseksi on käynnistymässä kansallinen visiotyö opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Visiokeskustelussa on hyvä selkeyttää korkeakoulujen yhteistyön pelisääntöjä ja kartoittaa myös käytännön toteutuksessa tunnistettuja haasteita.

Arene on esittänyt vuosi sitten vision maailman parhaan korkeakoululaitoksen rakentamisesta Suomeen (RAKE-selvitys).

Arenen näkemyksen mukaan alueilla tarvitaan erilaisia toimintamalleja korkeakoulujen yhteistyössä, mutta niiden kaikkien tulee perustua riittävän yhtenäiseen kansalliseen tulevaisuuskuvaan ja läpinäkyvään mitoitukseen korkeakoulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kansallisesta kokonaisuudesta.

Arenen kannanotto (pdf)

Arene ry
Tapio Varmola
Puheenjohtaja, rehtori
040 830 4100

Riitta Rissanen
Toiminnanjohtaja
0400 293 545

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

Korkeakoulujen opetusyhteistyö – tasavertainen mahdollisuus autonomisille korkeakouluille