Hallituksen kehysriihi puolittaa ammattikorkeakouluindeksin vuonna 2015

Hallituksen kehysriihen päätökset ja rakennepoliittiset ohjelmatoimenpiteet ovat osa hallitusohjelman ammattikorkeakoulu-uudistusta. AMK- uudistuksessa ammattikorkeakoulujen rahoitusta, oikeudellista asemaa ja lainsäädäntöä uudistetaan vuosina 2011 – 2014. Uudistuksessa ammattikorkeakoulujen rahoitus siirtyy valtiolle ja ammattikorkeakoulut tulevat toimimaan itsenäisinä oikeushenkilöinä 1.1.2015 alkaen.  Rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti valtio on myös varautunut pääomittamaan ammattikorkeakouluja noin 50 miljoonalla eurolla, joka on tärkeä toimenpide uudistuksen tukemisessa.

Merkille pantavaa on se, että ammattikorkeakoulu-uudistusta on toteutettu voimakkaasti alenevassa rahoitustilanteessa. Viime vuosina tehdyillä säästöpäätöksil
lä ammattikorkeakoulusektorin rahoitusta on jo leikattu noin 20 %, noin 170 miljoonaa euroa. Indeksin puolittaminen tuo tähän lisäsäästöjä.

Nyt tehdyllä kehysriihen päätöksellä ammattikorkeakouluindeksin puolittaminen vuonna 2015 merkitsee noin 5 miljoonan euron lisäleikkausta ammattikorkeakoulusektorille. Vuosi 2015 tulee olemaan ammattikorkeakouluille erityisen haastava vuosi.

Kehysriihen kasvupaketissa korkeakoulujen hakijasuman purkuun kohdistetaan määräaikaisesti resursseja vuosina 2014-2022 yhteensä 123 miljoonaa euroa. Arenen kanta on, että korkeakoulupaikkojen kohdentamisessa on otettava huomioon ammattikorkeakoulujen työllistävät sekä elinkeinoelämää uudistavat ja kasvua tuottavat alat. Hakijasuman kohdentamista eri aloille on toteutettava niin, että koulutuksen laatu ja tasa-arvo voidaan turvata. Kaiken kaikkiaan hakijasuman ajoituksessa on syytä huomioida jo meneillään oleva korkeakoulujen yhteishaun uudistus.

Kasvupaketissa on myös aikuisten osaamisperustan vahvistaminen 10 miljoonalla eurolla vuosina 2014 ja 2015. Arenen kantana on, että ammattikorkeakoulujen ammatillisesti profiloituneet koulutusvaihtoehdot on huomioitava resurssien kohdentamisessa.

Työurien pidentämiseen liittyen ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet kehittämään ympärivuotista opiskelua rakennepoliittisena toimenpiteenä yhteistyössä korkeakoulutoimijoiden kanssa. Yhtenä keinona hallitus päätti myös rajoittaa korkeakouluopiskelijoiden poissaolo-oikeuksia

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Markku Lahtinen
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen kannanotto (pdf)

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Hallituksen kehysriihi puolittaa ammattikorkeakouluindeksin vuonna 2015