Arene, Unifi, Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, OAJ, FSF, Samok: Finansministeriets budgetförslag ett svek mot högskolorna

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (Arene), Finlands universitetsrektorers råd (Unifi), Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK kräver att regeringen under budgetförhandlingarna inför 2020 till fullo lägger till ökningen av högskolornas basfinansiering i enlighet med regeringsprogrammet.

Organisationerna är besvikna över det budgetförslag som finansministeriet publicerade på fredagen. Förslaget har inte beaktat Undervisnings- och kulturministeriets förslag  att i enlighet med regeringsprogrammet höja basfinansieringen för universiteten med 40 miljoner euro och yrkeshögskolornas basfinansiering med 20 miljoner euro per år. Enligt finansminister Lintiläs förslag är ökningarna för 2020 bara en fjärdedel av vad som utlovades i regeringsprogrammet.

Förväntningarna på budgeten för 2020 var positiva bland universiteten och högskolorna efter regeringsprogrammet. Finansieringen skulle börja öka efter en lång period av nedgång.

En fullvärdig indexökning samt den i regeringsprogrammet separat överenskomna ökningen på 60 miljoner av basfinansieringen lappar delvis det underskott på en halv miljard som uppstått i universitetens och högskolornas budgetar till följd av de nedskärningar som tidigare regeringar gjort. Nu har finansministeriet skurit ner det utlovade beloppet med tre fjärdedelar.

För att kunna  främja det kontinuerliga lärandet och öka antalet nybörjarplatser krävs oundvikligen investeringar. Dessa investeringar och satsningar kommer att bli halvmesyrer med nuvarande budgetförslag. Den utlovade vändningen i finansieringen av utbildning är ett måste.

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsdirektör Petri Lempinen, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (Arene), 040 766 7805

Direktör Leena Wahlfors, Finlands universitetsrektorers råd (Unifi), 050 522 9421

Direktör Laura Rissanen, Sivistystyönantajat ry, 041 540 45 05

Utbildningsdirektör Heljä Misukka, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, 050 528 66 82

Verksamhetsledare Johanna Moisio, Forskarförbundet, 0400 874 135

Ordförande Jouni Kivistö-Rahnasto, Professorsförbundet, 045 657 5757

Ordförande Iiris Hynönen, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, 050 389 1000

Ordförande Sanni Lehtinen, Finlands studentkårers förbund (FSF), 044 906 5007

Bakgrund:

  • Under de två senaste regeringsperioderna har indexförhöjningarna i finansieringen till högskolorna i huvudsak varit frysta. Därtill har det gjorts betydande nedskärningar.
  • Dessa beslut har lett till att finansieringen till yrkeshögskolorna sjunkit med 200 miljoner och till universiteten med 300 miljoner euro.
  • Forsknings- och utvecklingsfinansieringen har skurits ner med hundratals miljoner.
  • Även om högskolorna lyckats täcka upp en del av bortfallet med extern finansiering har den totala finansieringen sjunkit vilket bland annat lett till betydande minskningar i personalstyrkan.
Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Arene, Unifi, Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, OAJ, FSF, Samok: Finansministeriets budgetförslag ett svek mot högskolorna