AMK kulttuurialojen koulutukset sitoutuvat eettisiin toimintaperiaatteisiin

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on pinnalla kulttuuri- ja taidealoilla ilmenevä valta-asetelmiin ja epäasiallisiin käyttäytymismalleihin liittyvä toimintatapa, joka on juurtunut syvälle alan rakenteisiin. Kulttuuri- ja taidealoilla työskentely edellyttää hyvin henkilökohtaista sitoutumista työhön, ja työ on projektimaista sekä pääosin epätyypillisiin työsuhteisiin perustuvaa. Työskentelyyn liittyy monia ulottuvuuksia, jotka mahdollistavat ei-toivottavien valta-asetelmien ja epäasiallisen toiminnan esiintymistä.

Taiteen tehtävä on herättää vahvoja tunteita ja nostaa esiin epäkohtia. Taiteen pitää voida käsitellä kaikkia yhteiskunnallisia teemoja ja ottaa niihin kantaa. Taiteen tekemisen tulee kuitenkin olla ammattimaisiin periaatteisiin pohjautuvaa sekä ihmisarvoa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

#MeToo-kampanja eri muodoissaan on nostanut esiin ongelmia etenkin elokuva- ja teatterialoilla, mutta vastaavanlaisia toimintamalleja ilmenee läpi taide- ja kulttuurialojen ammattikentän. Valtasuhteiden asiatonta käyttöä ei tapahdu yksinomaan sukupuolittuneissa asetelmissa, vaan sitä esiintyy hyvin erilaisissa muodoissa. Kentällä toimivilla ammattilaisilla eri rooleissaan tulisi olla osaaminen ja edellytykset ehkäistä epäeettisen toiminnan syntymistä ja reagoida oikein, jos sellaista esiintyy.

Suomen ammattikorkeakouluverkosto kattaa koko maan. Kulttuurialan koulutusta järjestetään 19:ssä ammattikorkeakoulussa eri taiteen ja median aloille.  Eettisten toimintaperiaatteiden omaksuminen tapahtuu jo opintojen aikana, ja valmistuvat opiskelijat toimivat kymmeniä vuosia omilla ammattisektoreillaan. Näin ollen koulutuksen aikana opittu vuorovaikutus ja eettiset toimintamallit ovat keskeisiä tulevaisuuden ammattikentän kehittäjiä.

Ammattikorkeakoulut ovat tahoillaan huomioineet näitä teemoja omassa opetuksessaan. Ammattikorkeakoulut ovat vahvoja alueellisia toimijoita ammattikentän kehittämisessä myös täydennyskoulutuksen kautta. Eettiset toimintatavat tulee huomioida niin opiskelijoiden välisessä kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa kuin työharjoittelussa ja työelämässä toimiessa.

Ammattikorkeakouluista kulttuurialalta valmistuvat toimivat työssään usein lasten ja nuorten parissa muun muassa pedagogeina ja harrastustoiminnan ohjaajina. Eettinen osaaminen on erittäin tärkeää etenkin alaikäisten kanssa työskenneltäessä.

Arene ry:n kulttuurialan kehittämisryhmä on kevätkokouksessaan 16.5.2018 sitoutunut edistämään eettisten toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa korkeakouluissa ja kulttuurialan työelämässä. Kulttuurialan ammattikorkeakouluttajat ovat halukkaita osallistumaan alan eettiseen arvokeskusteluun ja olemaan kehittämässä taide- ja kulttuurialojen kykyä olla aktiivisena toimijana yhdenvertaisessa, monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Arene ry

Vesa Taatila
Kulttuurialan kehittämisryhmän puheenjohtaja, rehtori

Petri Lempinen
toiminnanjohtaja

Arenen kannanotto (pdf)

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

AMK kulttuurialojen koulutukset sitoutuvat eettisiin toimintaperiaatteisiin