AMK kulttuurialojen koulutukset sitoutuvat eettisiin toimintaperiaatteisiin

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on pinnalla kulttuuri- ja taidealoilla ilmenevä valta-asetelmiin ja epäasiallisiin käyttäytymismalleihin liittyvä toimintatapa, joka on juurtunut syvälle alan rakenteisiin. Kulttuuri- ja taidealoilla työskentely edellyttää hyvin henkilökohtaista sitoutumista työhön, ja työ on projektimaista sekä pääosin epätyypillisiin työsuhteisiin perustuvaa. Työskentelyyn liittyy monia ulottuvuuksia, jotka mahdollistavat ei-toivottavien valta-asetelmien ja epäasiallisen toiminnan esiintymistä.

Taiteen tehtävä on herättää vahvoja tunteita ja nostaa esiin epäkohtia. Taiteen pitää voida käsitellä kaikkia yhteiskunnallisia teemoja ja ottaa niihin kantaa. Taiteen tekemisen tulee kuitenkin olla ammattimaisiin periaatteisiin pohjautuvaa sekä ihmisarvoa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

#MeToo-kampanja eri muodoissaan on nostanut esiin ongelmia etenkin elokuva- ja teatterialoilla, mutta vastaavanlaisia toimintamalleja ilmenee läpi taide- ja kulttuurialojen ammattikentän. Valtasuhteiden asiatonta käyttöä ei tapahdu yksinomaan sukupuolittuneissa asetelmissa, vaan sitä esiintyy hyvin erilaisissa muodoissa. Kentällä toimivilla ammattilaisilla eri rooleissaan tulisi olla osaaminen ja edellytykset ehkäistä epäeettisen toiminnan syntymistä ja reagoida oikein, jos sellaista esiintyy.

Suomen ammattikorkeakouluverkosto kattaa koko maan. Kulttuurialan koulutusta järjestetään 19:ssä ammattikorkeakoulussa eri taiteen ja median aloille.  Eettisten toimintaperiaatteiden omaksuminen tapahtuu jo opintojen aikana, ja valmistuvat opiskelijat toimivat kymmeniä vuosia omilla ammattisektoreillaan. Näin ollen koulutuksen aikana opittu vuorovaikutus ja eettiset toimintamallit ovat keskeisiä tulevaisuuden ammattikentän kehittäjiä.

Ammattikorkeakoulut ovat tahoillaan huomioineet näitä teemoja omassa opetuksessaan. Ammattikorkeakoulut ovat vahvoja alueellisia toimijoita ammattikentän kehittämisessä myös täydennyskoulutuksen kautta. Eettiset toimintatavat tulee huomioida niin opiskelijoiden välisessä kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa kuin työharjoittelussa ja työelämässä toimiessa.

Ammattikorkeakouluista kulttuurialalta valmistuvat toimivat työssään usein lasten ja nuorten parissa muun muassa pedagogeina ja harrastustoiminnan ohjaajina. Eettinen osaaminen on erittäin tärkeää etenkin alaikäisten kanssa työskenneltäessä.

Arene ry:n kulttuurialan kehittämisryhmä on kevätkokouksessaan 16.5.2018 sitoutunut edistämään eettisten toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa korkeakouluissa ja kulttuurialan työelämässä. Kulttuurialan ammattikorkeakouluttajat ovat halukkaita osallistumaan alan eettiseen arvokeskusteluun ja olemaan kehittämässä taide- ja kulttuurialojen kykyä olla aktiivisena toimijana yhdenvertaisessa, monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Arene ry

Vesa Taatila
Kulttuurialan kehittämisryhmän puheenjohtaja, rehtori

Petri Lempinen
toiminnanjohtaja

Arenen kannanotto (pdf)

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

AMK kulttuurialojen koulutukset sitoutuvat eettisiin toimintaperiaatteisiin