Arenen lausui kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä

Lausunnon keskeiset huomiot:

  • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kannattaa kulttuurialan eettistä toimintaa kehittävän toimielimen perustamista. Toimielimen toiminta-alue, -muodot ja -rooli sekä suhde muihin viranomaistahoihin tulee kuitenkin olla selkeästi määritelty ja rajattu.
  • Taiteen edistämiskeskus Taike on luonteva sijoituspaikka toimielimelle, mutta sen tulee pystyä olemaan Taikesta erillinen ja itsenäinen, jotta toimielin voi tarkastella koko toimialaa kriittisesti.
  • Arene näkee, että eettisen toimielimen tulisi olla ennen kaikkea alan sisäinen ennalta ehkäisevä, neuvoa-antava – tavoitteita, linjauksia, toimintaperiaatteita, ohjeita ja koulutusta tarjoava – toimija ja yhteiskunnallinen keskustelija.
  • Mikäli toimielimelle tulisi jälkikäteinen valvonta- ja kannanottomahdollisuus, tulee asioiden käsittelyn olla siltä osin julkista, että kanteluihin liittyvillä osapuolilla on tieto toisistaan.
  • Eettisen toimielimen ei tulisi muodostua lausunnoillaan tai päätöksillään yksittäisten toimijoiden avustuspäätöksiin vaikuttavaksi elimeksi.
  • Toimielimen rahoitus tulisi tapahtua suoraan erillisenä valtion rahoituksena siten, että sitä ei vähennetä emo-organisaation (esim. Taike) budjettirahoituksesta.

Arenen lausunnon valmistelusta on vastannut ammattikorkeakoulujen kulttuurialan verkosto.

Arenen lausunto kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Arenen lausui kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä