Arenen lausui kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä

Lausunnon keskeiset huomiot:

  • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kannattaa kulttuurialan eettistä toimintaa kehittävän toimielimen perustamista. Toimielimen toiminta-alue, -muodot ja -rooli sekä suhde muihin viranomaistahoihin tulee kuitenkin olla selkeästi määritelty ja rajattu.
  • Taiteen edistämiskeskus Taike on luonteva sijoituspaikka toimielimelle, mutta sen tulee pystyä olemaan Taikesta erillinen ja itsenäinen, jotta toimielin voi tarkastella koko toimialaa kriittisesti.
  • Arene näkee, että eettisen toimielimen tulisi olla ennen kaikkea alan sisäinen ennalta ehkäisevä, neuvoa-antava – tavoitteita, linjauksia, toimintaperiaatteita, ohjeita ja koulutusta tarjoava – toimija ja yhteiskunnallinen keskustelija.
  • Mikäli toimielimelle tulisi jälkikäteinen valvonta- ja kannanottomahdollisuus, tulee asioiden käsittelyn olla siltä osin julkista, että kanteluihin liittyvillä osapuolilla on tieto toisistaan.
  • Eettisen toimielimen ei tulisi muodostua lausunnoillaan tai päätöksillään yksittäisten toimijoiden avustuspäätöksiin vaikuttavaksi elimeksi.
  • Toimielimen rahoitus tulisi tapahtua suoraan erillisenä valtion rahoituksena siten, että sitä ei vähennetä emo-organisaation (esim. Taike) budjettirahoituksesta.

Arenen lausunnon valmistelusta on vastannut ammattikorkeakoulujen kulttuurialan verkosto.

Arenen lausunto kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Arenen lausui kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä