Arene lausui Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen -loppuraportista

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene katsoo loppuraportissa esitettyjen yleistavoitteiden vievän ennakointijärjestelmää suunnitelmallisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Raportissa esitetyt tavoitteet lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä ja tuottaa osaamisperusteista ennakointitietoa parantavat ennakointitiedon käytettävyyttä.

Keskeiset kannat:

  • Arene ei pidä tarpeellisena luoda uutta, raskasta keskipitkän aikavälin ennakointimallia. Keskipitkän aikavälin ennakointi voidaan toteuttaa tarvittaessa lyhyen ja pitkän aikavälin synteesinä.
  • Korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien tulee olla aktiivisesti mukana osaamisperusteisen ja alueellisen ennakoinnin kehittämisessä.
  • Ennakointitiedon viestinnän ja vaikuttavuuden edistämiseksi tulisi kiinnittää huomiota tuotetun tiedon muotoiluun ja popularisointiin.
  • Korkeakoulujen Digivisio-työllä on merkittävä yhtymäkohta ennakointijärjestelmän kehittämisen kanssa. Digivisio tulisikin huomioida tiedon yhteensopivuuden ja päällekkäisen työn välttämiseksi.

Arenen lausunto Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen -loppuraportista >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Arene lausui Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen -loppuraportista