Arene esittää korkeakoulututkintoon johtavien koulutusten ottamista työvoimakoulutusten piiriin

Arene on lausunut hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Arene katsoo, että uudessa työvoima- ja yrityspalvelulaissa tulee mahdollistaa korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hankkiminen työvoimakoulutuksena. Korkeakoulutukseen johtavan koulutuksen toteuttaminen työvoimakoulutuksen tukee kansallista tavoitetta väestön koulutustason nostamiseksi.

Hallitus teki koronapademia alussa 1.1.2021-30.6.2022 voimassa olleen väliaikaislain, joka mahdollisti korkeakoulututkintojen hankkimisen työvoimakoulutuksena. Korkeakoulututkintoon johtavaan työvoimakoulutukseen voitiin valita opiskelijoita, joiden korkeakouluopinnot olivat aiemmin jääneet kesken tai joilla oli muutoin edellytykset suorittaa tutkinto aiempien opintojen perusteella alle kahdessa vuodessa. Lähes puolet ammattikorkeakouluista tarjosi määräaikaisen lakimuutoksen voimassaolon aikana tutkintoon johtavaa työvoimakoulutusta työvoimaviranomaisten hankkimana palveluna. Arene esittää nyt, että väliaikaiseksi tarkoitettu lakimuutos kirjataan pysyväksi osaksi työvoima- ja yrityspalvelulakia.

Arene keskeiset huomiota lakiesityksestä:

  • Työvoima- ja yrityspalvelulaissa tulee mahdollistaa korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen hankkiminen työvoimakoulutuksena. Korkeakoulutukseen johtavan koulutuksen toteuttaminen työvoimakoulutuksen tukee kansallista tavoitetta väestön koulutustason nostamiseksi.
  • Arene ei ota suoraan kantaa TE-palveluiden järjestämisvastuun siirtoon kunnille tai kuntayhtymille. Muutos voi tuottaa parhaassa tapauksessa tehokkuutta ja parempaa alueen tuntemusta palveluiden toteuttamiseksi. Tämä edellyttää alueen hyvää toiminnallista yhteistyötä niin kuntien, työelämän, koulutuksen järjestäjien kuin muiden viranomaisten välillä.
  • Työvoimakoulutusten hankinnassa on keskeistä korostaa myös hankittavien koulutusten laatua ja vaikuttavuutta hinnoittelun rinnalla.
  • Hankintaprosessien läpinäkyvyyteen ja hankintojen kriteereihin tulee kiinnittää huomiota, jotta prosessit eivät ala eriytyä kohtuuttomasti eri puolilla maata.
  • Työnhakuvelvoitteen laajentaminen koskemaan myös omaehtoisia opintoja tekeviä työnhakijoita heikentää yksilöiden kouluttautumismahdollisuuksia. Ehdotus heikentää kansallista tavoitetta nostaa väestön koulutustasoa.

Arenen lausunto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

Arene esittää korkeakoulututkintoon johtavien koulutusten ottamista työvoimakoulutusten piiriin