Julkaise tai tuhoudu!

Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan tarkoituksena on tuottaa osaamista palvelemaan koko yhteiskuntaa ja tehdä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaamme näkyväksi. Monipuoliset julkaisut ovat erinomainen väline tähän.

Vaikuttavuuden monitasoisuus

Aktiivinen viestintä ja tulosten hyödynnettävyyden edistäminen on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan keskeinen toimintamalli. Tulosten jatkokehitykseen ja viestintään kuuluvat monikanavainen ja laajapohjainen viestiminen sekä laadukkaat julkaisut että asiantuntija- ja kehittäjäverkostot. TKI-viestintä liittyy myös vahvaan opetuksen ja TKI-toiminnan yhteyteen. TKI-toiminnan tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Avoin ja monipuolinen julkaiseminen lisää vaikuttavuuttamme.

Julkisesti rahoitetulta TKI-toiminnalta edellytetään näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja avoimuutta sekä tulosten ja tietoaineistojen avointa saatavuutta. Kotimaisilla kielillä ja julkaisualustoilla tapahtuva julkaisutoiminta on tärkeä osa sitä. Avoimen tieteen aikakaudella julkaisukäytäntöjä on erityisesti kehitetty löydettävyyden, käytettävyyden, luotettavuuden ja rehdin tiedonkäytön lähtökohdista.

Julkisesti rahoitetulta TKI-toiminnalta edellytetään näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja avoimuutta sekä tulosten ja tietoaineistojen avointa saatavuutta

Ammattikorkeakoulujen yhteisen UAS Journal -verkkolehden yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu kaikkien vaikuttavuuden kolmen eri reitin (osaavat ihmiset, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus sekä tulokset) avulla. Niin artikkelien kirjoittajina kuin teematoimittajina ja toimituskunnan jäseninä on osaavia yhdessä työskenteleviä ihmisiä ja heidän muodostamiaan verkostoja. Työn tuotoksena syntyy kolmen kuukauden välein parikymmentä avoimesti saatavilla olevaa asiantuntijakirjoitusta, joskus myös videoita.

Lehden verkkosivujen lisäksi vuorovaikutusareenoina toimivat kirjoittajien ja teematoimittajien sekä toimituksen keskinäinen dialogi, toimituskunnan tapaamiset ja erilaiset kansalliset ja kansainväliset foorumit, joissa käsitellään lehteen liittyviä asioita. Lehden vaikuttavuutta ja tunnettuutta vahvistaa myös eri ammattikorkeakoulujen rehtoreiden kirjoittama numerokohtainen pääkirjoitus.

Leirinuotio, jonka äärellä jaetaan digitaalisesti tarinoita

UAS Journal on ammattikorkeakoulujen strategista toimintaa. Se on kustannustietoista ja lisäarvoa tuottavaa, nopeaa, ketterää ja yhteisöllistä julkaisutoimintaa. UAS Journalin voidaan nähdä nykyisessä muodossaan toimivan erilaisen osaamisen ylläpitäjänä ja rakentajana, ehkä myös jopa TKI-toiminnasta ja ammattikorkeakoulupedagogiikasta vallitsevien käsityksien luojana ja muuttajana. UAS Journal on yksi ammattikorkeakoululähtöisen vaurauden ja hyvinvoinnin lähteistä alan ammattilaisyleisölle.

UAS Journal on yksi ammattikorkeakoululähtöisen vaurauden ja hyvinvoinnin lähteistä alan ammattilaisyleisölle

Lehdessä esitellään erilaisia toteutusmahdollisuuksia kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseen. Käytäntöjen kehittäjänä UAS Journal ylläpitää ja kehittää amk-henkilöstön ammatillista osaamista ja siinä julkaistuja artikkeleja voidaan käyttää oppimismateriaalina. Kirjoittajat eivät vain tuota tarinoita lehteen vaan julkaistut artikkelit tekevät osaltaan näkyväksi monipuolisen ”ison kuvan” ammattikorkeakoulujen vahvasta osaamisesta ja tärkeästä roolista suomalaisessa soveltavassa tutkimustoiminnassa sekä käytännönläheisessä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

 

Ilkka Väänänen
erikoistutkija, päätoimittaja UAS Journal
Lahden ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

Kirjoitus on mukailtu Väänäsen ja Frimanin artikkelista Julkaisutoiminnan vaikuttavuus Aikuiskasvatuksen aikakauskirjan numerossa 3/2018

Lisätietoja UAS Journal –verkkolehdestä >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Julkaise tai tuhoudu!