Tutkintokoulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän murrosta ja luomaan pohjaa jatkuvaan oppimiseen

Korkeakoulutuksen kehittämisestä käydyissä keskusteluissa on viime aikoina puhuttu paljon työelämän murroksesta. Olemme huomanneet, miten nopeasti työn teon tavat muuttuvat. Koulutuksen onkin kehityttävä vastaamaan uusia ja tulevia tarpeita. Meidän korkeakouluopiskelijoiden ja nuorten laajemminkin tulee olla mukana, kun koulutusta kehitetään vastaamaan sitä tulevaa työelämää, johon me valmistuttuamme siirrymme.

Tutkintokoulutuksen osaamisperusteisuutta tulee kehittää niin, että
korkeakoulutetuilla on entistä paremmat valmiudet tunnistaa ja kehittää omaa
osaamistaan. Tulevaisuudessa työikäisen väestön tulee olla helppo löytää
mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen tutkinnon jälkeenkin. Jatkuvan oppimisen
mahdollisuuksien lisäksi tarvitsemme kuitenkin myös kykyä tunnistaa omaa osaamista
ja sen puutteita ja siinä osaamisperustaisella koulutuksella on tärkeä rooli. Kun
yksilöllä on sekä kyky että mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan, riittää yhä
useammin ihmisille yksi tutkinto, jota voi täydentää koko loppu-uran ajan.

Osaamisperusteisen tutkintokoulutuksen lisäksi tarvitsemme saavutettavia
mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Tutkintokoulutuksen osaamisperusteisuutta tulee kehittää niin, että
korkeakoulutetuilla on entistä paremmat valmiudet tunnistaa ja kehittää omaa
osaamistaan

Meidän opiskelijoiden ja osaamisen kehittäjien näkökulmasta on oleellista että
opintotarjonta on helposti löydettävissä. Tällaista opintotarjonnan yhteenkokoamista
onkin jo toteutettu ammattikorkeakoulujen yhteisellä CampusOnline-alustalla.
Tavoitteena tulisi olla myös, että oman osaamisen kehittämiseen saisi ohjausta
esimerkiksi samalta sivustolta mihin opintotarjonta on koottu. Ohjaus voisi pohjautua
tietoon aiemmin hankitusta osaamisesta sekä siihen, miten muut saman alan toimijat
ovat osaamistaan kehittäneet. Näiden ja oman kiinnostuksen perusteella palvelu voisi
ehdottaa uusia opintoja joilla voit täydentää osaamistasi. Hyvien ja laadukkaiden
sisältöjen lisäksi jatkuva oppimisen mahdollisuuksien kehittämisessä onkin oleellista
varmistaa, että jokainen löytää itselleen sopivan osaamisen kehittämisen
kokonaisuuden.

Viimeisenä mutta ei missään nimessä vähäisimpänä asiana meidän on löydettävä
ratkaisuja myös siihen, miten varmistamme että opiskelijat valmistuvat paitsi osaavia
myös hyvinvoivia. Korkeakoulujen tulisikin tarjota opiskelijoille työkaluja, joiden
avulla valmistunut opiskelija oppii ylläpitämään työkykyään jo opiskelujen aikana sekä
kykenee päivittämään osaamistaan ja oppimaan uutta myös jatkossa. Korkeakoulujen
tulisi yhdessä opiskelijakuntien kanssa varmistaa, että opiskelijoille on saatavilla
kunnolliset ja tarpeelliset tukipalvelut. Tarvitaan riittävästi opintopsykologeja, hyvää
opintojen ohjausta ja joustavia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen. Opiskelija,
joka ei saa riittävää tukea opiskelun aikana, on myös suuremmalla todennäköisyydellä
opintojen keskeyttäjä. Meidän tuleekin kaikkien yhdessä tehdä entistä enemmän töitä
korkeakouluyhteisömme hyvinvoinnin parantamiseksi. Otetaan tavoitteeksi ettei
yksikään opiskelija keskeytä opintojaan!

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio antaa meille hyvän mahdollisuuden luoda
kehittämisohjelmia joilla korkeakoulutusta kehitetään vastaamaan jatkuvan oppimisen
haasteisiin. Uskokin että me ammattikorkeakoulutuksen kehittäjät varmistamme että
hienoista tavoitteista päädytään myös konkreettisiin uudistuksiin
ammattikorkeakouluissa.

Marko Grönlund
puheenjohtaja
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Tutkintokoulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän murrosta ja luomaan pohjaa jatkuvaan oppimiseen