Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Valtaosa meistä työskentelee asiantuntijatehtävissä yksityisellä sektorilla ja noin 13 prosenttia julkisella sektorilla. Erityisesti naistradenomien asema työelämän asiantuntija- ja johtotehtävissä on vahvistunut viime vuosina. Vielä viisi vuotta sitten naista noin 42 prosenttia työskenteli asiantuntijoina, kun nykyään heistä jo 55 prosenttia on näissä tehtävissä eri toimialoilla.

Tehtävänimikkeitä tradenomeilla on lukuisia: account manager, account specialist, businessa analyst, business manager, digitaalisen markkinoinnin asisantuntija, financial controller, liiketoiminnaanjohtaja, ostopäällikkö, tuotepäällikkö, palkanlaskija, henkilöstöasiantuntija, järjestelmäasiantuntija, ICT-asiantuntija, laskenta-asiantuntija, markkinointi- ja viestintäasiantuntija, myyntipäällikkö, ohjelmistokehittäjä, rahoitusasiantuntija, sisällöntuottaja, projektipäällikkö, palveluasiantuntija, taloussuunnittelija, verosihteeri, vientipäällikkö, yritysmyyjä, yrittäjä – vain murto-osan mainitakseni.

Valtaosa jäsenistämme (60%) on opiskellut liiketalouden koulutusohjelmassa, seuraavaksi eniten tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa (15%) ja kolmanneksi suurimpana koulutusohjelmana International business (11%). Kolme suosituinta suuntautumista opinnoissa ovat olleet taloushallinto, markkinointi ja viestintä sekä johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Suuntautumisvaihtoehtoja on lukuisia, joista varmasti jokainen löytää itseään kiinnostavan painotuksen. Opintoja voi suorittaa päivä- sekä monimuoto-opiskeluna ja niitä on tarjolla myös englanniksi että ruotsiksi.

Tradenomiopintoihin sisältyvä työharjoittelu antaa hienon mahdollisuuden tutustua eri tehtäviin ja toimialoihin jo opiskeluaikana!

Opiskelijatutkimuksemme tuloksista selviää, että 73 prosenttia tradenomiopiskelijoista tekee työharjoittelunsa palkallisessa työsuhteessa. Samalla kertyy arvokasta työkokemusta, minkä lisäksi työharjoittelujaksot poikivat monille opinnäytetyöaiheen tai valmistumisen jälkeisen työpaikan.

AMK-tutkinto antaa vahvan pohjan työelämän asiantuntijatehtäviin. Jäsenistämme 91 prosenttia kokee osaamisensa riittäväksi tai melko riittäväksi ja 66 prosenttia kokee oman markkina-arvonsa vahvaksi. Tänä päivänä kuitenkin jatkuva oppiminen on välttämätöntä oman työmarkkina-arvon ylläpitämiseksi. Tradenomit kaipaavat tulevaisuudessa lisää osaamista muun muassa datan analysoinnissa, esihenkilötyössä, projektinhallinnassa ja oman työnsä johtamisessa.

Monelle tradenomille ylempi AMK-tutkinto on luonteva väylä kasvattaa osaamistaan. Valtaosa YAMK-tutkintoa suorittaneista jäsenistämme ovat opiskelleet johtamisen ja liiketoiminnan, yrittäjyyden sekä IT-alan kehittämiseen liittyviä koulutusohjelmia. Tutkinto syventää aiemmin hankittua osaamista ja avaa uusia ovia myös työmarkkinoilla.

YAMK-tutkintoja on voinut opiskella jo 20 vuotta, mutta edelleen niiden tuottama osaaminen tunnetaan työelämässä valitettavan huonosti. Yksi syy tähän mielestämme on itse tutkintonimike, joka ei riittävällä tavalla kuvaa sen tasoa tai sisältöä. Tutkinto on lainkin mukaan ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkisen sektorin tehtäviin kuin yliopiston maisteritutkinto.

Monet käyttävätkin työelämässä YAMK-tutkinnon englanninkielistä nimikettä, liiketalouden osalta Master of administration. Maailmalla vastaavat tutkinnot ovat maistereita ja nyt on aika meilläkin yhdenmukaistaa nämä nimikkeet. Esitämme tutkintonimikettä muotoon Maisteri (AMK), mikä osaltaan auttaisi tutkinnon tunnettuuden kasvua!

Jaakko Hyvönen, puheenjohtaja
Tradenomit

Tiedot perustuvat vuotuisiin jäsen- ja opiskelijatutkimuksiimme, joihin voit tutustua tarkemmin verkkosivuillamme.

Olemme tulevaisuuteen katsova, maailman parhaan työelämän ja osaamisen puolesta vaikuttava yhteisö, jonka voima tulee tradenomien monipuolisesta osaamisesta. Olemme sitä, mitä jäsenemme erilaisissa uratilanteissa tarvitsevat: opintojen ja työelämän virkistäjä, mentori, manageri ja tarvittaessa puolustajakin.

Toimimme ja viestimme käytännönläheisesti, kunnianhimoisesti ja pilke silmäkulmassa. Niin kuin tradenomit yleensäkin. Muiden korkeakoulutettujen tavoin olemme järjestäytyneet Akavaan ja meitä on lähes 33 000 yhteisössämme. tradenomi.fi

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Tradenomista on moneksi