Timanttia hioutuu hyvällä yhteistyöllä

Miten amk-sektorilla on ylipäätänsä mahdollista kehittää yhtenäiset opiskelijavalinnat?

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta 2017-2019 esitellessämme olemme usein törmänneet kysymykseen siitä, miten ammattikorkeakoulusektorilla on ollut mahdollista luoda todistusvalinnoille yhteinen pisteytysmalli tai miten AMK-sektorilla on ylipäätänsä mahdollista kehittää yhtenäistä valintakoetta? Näihin kysymyksiin on oikeastaan yksi ja sama vastaus – timanttisella yhteistyöllä.

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet uudistamaan opiskelijavalintojaan vuoteen 2020 mennessä. Valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen tavoitteena on toteuttaa opiskelijavalinnat entistä hakijaystävällisemmin ja kustannustehokkaammin sekä enemmän digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Mitä tämänkaltaisen uudistuksen valmistelu on vaatinut ammattikorkeakoulusektorilta?

Uudistuksen valmistelu sen kaikessa laajuudessaan on edellyttänyt ammattikorkeakouluilta yhteistä tahtotilaa, vahvaa visiointia tulevaisuuden opiskelijavalinnoista ja tutkitun tiedon hyödyntämistä. AMK-opiskelijavalinnat hankkeessa uudistusta valmistellaan laaja-alaisesti ammattikorkeakoulujen ja Arene ry:n kesken. Hankkeessa ovat mukana kaikki ammattikorkeakoulut.

AMK-opiskelijavalinnat hankkeessa on hyödynnetty ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä, mikä pitkälti perustuu jo aikaisemmin rakennettuun vastuuammattikorkeakoulumalliin ja sen myötä aktiivisesti toimiviin koulutusalakohtaisiin verkostoihin. Hanketyössä yhtenä tärkeimpänä menestystekijänä on ollut mahdollisuus kerätä koko amk-sektorilta palautetta useaan kertaan vahvojen koulutusalakohtaisten verkostojen kautta.

Aktiivinen yhteistyö sidosryhmien kanssa

 

Ammattikorkeakoulujen tahtotilasta ja dynaamisuudesta hyvänä esimerkkinä on todistusvalintojen pisteytysmallien kehittäminen, minkä puitteissa on tehty yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa (Suomen Lukiolaisten liitto, Pro Lukio ry, SAKKI ry, Osku ry, AMKE ry, SAMOK, OAJ, Suomen opinto-ohjaajat ry, Kuntaliitto).

Sidosryhmät ottivat kutsun hienosti vastaan osallistuessaan yhteisiin keskustelutilaisuuksiin. Keskustelutilaisuuksissa saatiin arvokasta tietoa, käytiin avointa ja laaja-alaista keskustelua aina todistusvalintojen pisteytysmalleista tulevaisuuden visiointiin. Yhteisenä teemana keskusteluissa kulki hakijoiden tasa-arvoisuus. Sidosryhmistä löytyi myös toimijoita opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen -osahankkeen projektiryhmään. Tulevaisuudessa tarvitaankin entistä tiiviimpää ja yhtenäisempää yhteistyötä.

Timanttista yhteistyötä

Opiskelijavalintojen kehittämistyön tulokset tulevat koskettamaan suurta hakijoiden joukkoa vuodesta 2020 lähtien. Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisessä parhaaseen lopputulokseen päästään tekemällä avointa ja laaja-alaista yhteistyötä.

Kirsi Talman, Susanna Lepola, Marko Borodavkin

#timanttihioutumassa #YlpeästiAMK #AMKopiskelijavalinnat #opiskelijavalinnat

Blogikirjoittajat työskentelevät Metropolia Ammattikorkeakoulussa, AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeessa.

Voit seurata ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin liittyvää kehittämistyötä osoitteessa www.amk-opiskelijavalinnat.fi

Mikäli sinulla on kysyttävää AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeeseen liittyen, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Timanttia hioutuu hyvällä yhteistyöllä