Sosionomiksi kannattaa opiskella

Sosionomi on hyvän puolella

Sosionomin ja sosiaalialan moniulotteisessa työkentässä yhteinen nimittäjä löytyy työn tavoitteista: päämäärästä edistää ihmisten hyvinvointia ja hyvää elämää, torjua syrjäytymistä ja huono-osaisuutta sekä puolustaa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Työllä on vahva merkitys myös yhteiskunnallisesti sekä globaalisti sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäjänä.

Työ sosiaalialalla on ihmissuhdetyötä ja tavoitteellista muutostyötä, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa määritellään työn tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Työtä tehdään niin yksittäisten ihmisten ja perheiden kuin moninaisten yhteisöjen kanssa.  Onnistumisista iloitaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja haasteiden edessä etsitään yhdessä uusia ratkaisuja.  Läsnä oleva vuorovaikutus ja aito kohtaaminen ovat peruselementtejä kaikessa sosionomin työssä.

Sosiaalialan ammatillisen kehittymisen myötä asiakkaat ovat nousseet kehittäjäkumppaneiksi. Kokemustiedon tuominen mukaan kehittämiseen ja vaikuttamiseen rikastaa työtä ja vahvistaa sosiaalialan tiedontuotantoa yhteiskunnan rakenteisiin ja päättäjiin vaikuttamisessa.

Moniulotteinen sosiaaliala

Sosiaalialalla on mahdollista työskennellä monella eri sektorilla ja erilaisissa tehtävissä. Laaja sosiaaliala mahdollistaa oman asiantuntijuuden ja osaamisen kehittymisen läpi työuran.  

Sosionomin tutkinto tarjoaa sekä teoriaperustan että käytännön taitoja vaativaan sosiaalihuollon työhön esimerkiksi lasten- ja perheiden palveluissa, vanhus- ja vammaispalveluissa, mielenterveys- ja päihdetyössä tai maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä.  Työpaikka voi löytyä myös sosiaalihuollon rajapinnalta esimerkiksi terveydenhuollosta, Kelasta, työhallinnosta tai opetustoimesta.

Sosiaalihuollon eri puolilla sosionomit työskentelevät esimerkiksi asiakas- ja asiantuntijatyössä, suunnittelu- ja kehittämistyön parissa tai esimies- ja johtamistehtävissä.  Työpaikkoja on tarjolla valtakunnallisesti julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä laajalla järjestökentällä.

Sosionomitutkinto on avoin työelämälle ja kansainvälisyydelle

Sosionomin AMK-tutkinnon opinnoilla on vahva yhteys sosiaalialan arkeen. Opintoihin sisältyvien harjoittelujen, erilaisten oppimisprojektien ja opinnäytetöiden tarjoamat monet mahdollisuudet tutustua ja toimia sosiaalialan kentällä tukevat sekä ammatti-identiteetin että osaamisen kasvua. Omat kokemukset työelämästä ovat myös avuksi silloin, kun on aika arvioida ammatillista suuntautumistaan sosiaalialan sisällä.

Työelämän tarpeisiin vastaava kehittäminen ja siihen liittyvän ammattitaidon hankkiminen on perusteltu osa sosionomin opintoja. Sosionomin kehittämisosaamista tarvitaan muun muassa sosiaalipalvelujen laadun ja vaikutusten varmistamisessa.

Kansainvälistä kokemusta niin sosiaalialan opinnoista kuin työstä kannattaa ehdottomasta hankkia osana opintoja. Kansainvälinen vaihto ja opinnot antavat monia työelämävalmiuksia ja tukevat omien ammatillisten verkostojen rakentamista.

Sosionomi ihmisoikeusammattina taipuu moneen uraan

Sosionomin laaja-alainen AMK-tutkinto tuottaa oikeuden harjoittaa sosionomin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden rajaaminen sosiaalihuollon ammattihenkilölailla vain tutkinnon suorittaneille varmistaa osaamisen laatua ja asiakkaiden turvallisuutta.

Työ ja ura sosionomina tarjoaa jatkuvan mahdollisuuden osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Tarvetta on myös jatkuvalle tavoitteelliselle kouluttautumiselle. Vastuullinen työ edellyttää oman osaamisen pitämistä ajan tasalla.

Tutkintonsa ja työssä hankitun osaamisensa pohjalta sosionomi voi rakentaa työuraansa kiinnostuksiaan seuraamalla. Kannattaa opetella tunnistamaan oma osaamisensa ja sen kehittämisen tarpeet sekä olla avoin näkemään uusia mahdollisuuksia ja haasteita työelämässä. Joskus tarvitaan myös rohkeita avauksia omannäköisen uran rakentamiseksi.

Viime kädessä sosionomi on ihmisoikeusammatti. Työn perusolemukseen kuuluu kiinteästi perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen. Tämä viitekehys kantaa myös työn kaikkein vaikeimpina hetkinä.

Tero Ristimäki
puheenjohtaja
Talentia ry

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Sosionomiksi kannattaa opiskella