Miljoonan aikuisen kouluttajaksi

Miljoona suomalaista on koulutettava uudestaan tulevina vuosina. Tämä on konkreettinen aloite koulutustason laskun ja osaamisen heikentymisen korjaamiselle.

Aloitteen toteutuminen edellyttää lisää joustavuutta työssä, työn ohessa ja työttömänä opiskelemiseen, jotta kouluttautumisesta työuran aikana tulee ”uusi normaali”.

Jatkuvat muutokset työelämässä vaativat osaamisen uudistamista ja vanhasta luopumista. Sen rinnalla aikuisväestön koulutustasoa on nostettava, sillä korkeakoulutus osoittautui edellisen lamankin aikana parhaaksi turvaksi työttömyyttä vastaan. Työmarkkinoiden muutoksissa korostuvat vahvat yleiset taidot yhdistettynä alakohtaiseen osaamiseen. Korkeakoulutus luo hyvän pohjan uuden oppimiselle ja vanhan unohtamiselle.

Koulutustason laskuun vastataan helpottamalla suomalaisten mahdollisuuksia suorittaa korkeakoulututkintoja. Väylät toisen asteen koulutuksesta korkeakouluun on avattava nykyistä paremmin aikuisille.  Toiseksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden jatko-opintomahdollisuuksia parantaisi ylemmän amk-tutkinnon aseman vahvistaminen.

Osaamisen tasoon tarvitaan tutkintojen rinnalla pikaisesti tämä-, muunto- ja rekrykoulutuksia, joiden avulla ammattikorkeakoulut voivat tukea yritysten rekrytointia ja liiketoiminnan kehittämistä. Myös soteuudistus edellyttää uutta osaamista lähes koko henkilöstöltä. Näihin toimiin tarvitaan lisärahoitusta jo huhtikuun kehysriihestä, koska pula osaajista hidastaa kasvua jo nyt.

Petri Lempinen, toiminnanjohtaja

Toiseksi korkeakoulujen rahoitusmallin on tunnistettava tutkintojen lisäksi nykyistä paremmin avoin korkeakouluopetus ja muu kuin tutkintoon tähtäävä koulutus. Tätä on esittänyt myös elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä helmikuussa 2018.

Suomalainen korkeakoulutus voi laajentua kansainvälisesti ja aikuisopiskelijoiden parissa. Kummallakin markkinalla ammattikorkeakouluilla on tehokkaina ja käytännönläheisinä kouluttajina suuria mahdollisuuksia, jos koulutuspolitiikan painopiste todella siirtyy kohti aikuisten elinikäistä oppimista.

 

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Miljoonan aikuisen kouluttajaksi