Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämiin ohjattuihin tapahtumiin. Koululaiset pääsevät kurkistamaan, millaista on opiskelu ammattikorkeakoulussa.

Monipuolisen toiminnan takana on Turun kaupungin tiede- ja teknologiapolku STEAM Turun ja Turun ammattikorkeakoulun lukuvuonna 2020-2021 aloittama yhteistyö, jossa tarjotaan viidesluokkalaisille ohjattuja ja toiminnallisia tapahtumia.

Juniori AMK:n tapahtumissa lapsilla on mahdollisuus oppia taidetta, tekniikkaa ja terveyttä innostavalla tavalla. Juniori AMK on velvoittavaa sisältöä Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden Elämyspolku -toimintamallissa. Siinä hyödynnetään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä, ja oppilaat viedään työskentelemään säännöllisesti ulos luokkahuoneesta.

Tapahtumissa AMK-opiskelijat esittelevät toiminnallisesti omaa koulutusalaansa sekä työelämämahdollisuuksia. Tapahtumat kestävät yleensä 2,5 tuntia ja niissä lapset pääsevät itse kokeilemaan eri alojen työskentelytapoja käytännössä. Tapahtumilla on aina oma teemansa riippuen koulutusalasta, esimerkiksi fysioterapiaopiskelijat ovat järjestäneet Terve ja liikkuva koululainen -tapahtumia.

Nykyään tapahtumia järjestetään yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa, jolloin kaikki Turussa toimivat ammattikorkeakoulut ovat mukana. Näin voimme tarjota tapahtumia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ammattikorkeakouluille Juniori AMK on myös tärkeää brändityötä. Yliopistot tunnetaan korkeakouluna, mutta ammattikorkeakoulujen tunnettuutta on paikallaan vielä lisätä.

Juniori AMK lisää oppilaiden tasa-arvoa

Juniori AMK vastaa perusopetuksen opetussuunnitelman yhteiskunnalliseen tehtävään lisätä oppilaiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kun korkeakoulutus tulee kaikille lapsille tutuksi sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Juniori AMK -toiminnan tavoitteena on tuottaa oppilaille oppimiskokemuksia, jotka voivat kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja aina opiskelualavalintoihin asti.

Juniori AMK toiminnassa viidesluokkalaiset tutustuvat erilaisiin oppimisympäristöihin. Esimerkiksi auto- ja kuljetustekniikan laboratoriossa oppilaat pääsevät tutustumaan auton rullausvastukseen eri kuormilla ja rengaspaineilla. Samalla he oppivat kestävän kehityksen periaatteita, miten pienillä valinnoilla voi vaikuttaa ekologisuuteen ja taloudelliseen ajamiseen tai sähköautoihin ja niiden lataamiseen.

Juniori AMK:lla on tärkeä tehtävä eri alojen tunnettuuden ja vetovoiman lisäämisessä. STEAM-hankkeen tavoitteena on lisätä teknillisten ja luonnontieteellisten alojen houkuttelevuutta jo alakoulusta lähtien. Oppilaille kerrotaan, että näille aloille pyrittäessä ei tarvitse olla huippumatemaatikko, mutta perusasiat on hyvä hallita. Myös terveyden ja hyvinvoinnin alalla Juniori AMK luo positiivista kuvaa sote-alan opinnoista.

Juniori AMK tapahtumat tuovat myös tärkeitä yleissivistäviä taitoja osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Esimerkiksi ensihoitajaopiskelijoiden järjestämät elvytystaitotapahtumat opettavat kaikille tärkeitä kansalaistaitoja, kun monet oppilaat saavat Juniori AMK:ssa ensikosketuksensa elvytystaitoihin.

Opiskelijat ja koululaiset oppivat toinen toisiltaan

Juniori AMK:n tapahtumat ovat myös oivaltava esimerkki yhteistyöstä eri kouluasteiden välillä. Niissä korkeakouluopiskelijat ja koululaiset oppivat parhaimmillaan yhdessä toinen toisiltaan. Lasten kanssa toimiminen tuo myös opiskelijoille vaihtelua normaaliin opiskeluun.

Tapahtumat ovat aina osa jotain AMK:n opintojaksoa. Juniori AMK -konsepti tarjoaa AMK:n koulutuksille valmiin oppimisympäristön ja kohderyhmän. Opiskelijat suunnittelevat toiminnallisen Juniori AMK -tapahtuman projektityöskentelynä ja saavat samalla arvokasta kokemusta tapahtumien järjestämisestä. Myös oma opiskeluala ja korkeakoulu tulee tutummaksi, kun näistä pitää kertoa yleistajuisesti viidesluokkalaisille.

Juniori AMK tavoittaa alueellisesti merkittävän määrän alakoululaisia. Lukuvuonna 2023-2024 Juniori AMK -tapahtumiin osallistui yhteensä reilusti yli tuhat viidesluokkalaista. Turun AMK:n osalta tapahtumia on ollut järjestämässä noin 400 opiskelijaa eri aloilta.

Lisätietoja:

Steam Turku
Juniori AMK

Kirjoittajat koordinoivat Juniori AMK:n toimintaa:

Anne Lämsä
suunnittelija
Turun ammattikorkeakouluHanna Peussa
alumnikoordinaattori, asiantuntija
Turun ammattikorkeakoulu

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK