Ammattikorkeakoulujen TKI-työ vahvistaa hyvinvointialueiden kestävyyttä

Onnittelut uusille hyvinvointialueiden päättäjille. Pääsette luomaan kokonaan uuden toimintamallin yhteiskuntaamme. Asialistallanne on koko ihmiselon kaari, neuvolasta hautaan.

Suomi on monella mittarilla maailman johtavia hyvinvointiyhteiskuntia. Elämme pidempään, terveempinä ja onnellisempina kuin koskaan aiemmin. Yksi syy hyvinvointiimme on se ammattitaitoinen työ, mitä sosiaali- ja terveysalamme korkeasti koulutetut asiantuntijat tekevät päivästä toiseen.

Hoitajat, terapeutit, lääkärit ja monet muut ammattiryhmät ovat jatkuvasti kehittäneet ammattitaitoaan sekä luoneet uusia menetelmiä, joiden ansiosta ihmiset ovat voineet elää pidempään täydempää elämää.

Ikääntymisen ja hoitomuotojen lisääntymisen yhdistelmä vaatii tuekseen jatkuvasti lisää alan ammattilaisia. Suomessa sote-ammattilaisten määrä on kasvanut pitkään. Lääkäripula on tunnistettu pidempään, mutta korona-aikana kriisiytynyt hoitajapula näyttää ehkä vieläkin vaikeammalta kysymykseltä. Asiaa on pyritty ratkaisemaan lisäämällä alan koulutuksen aloituspaikkoja sekä tuomalla ammattilaisia ulkomailta. Molempiin ratkaisuihin liittyy paljon haasteita. Ne eivät myöskään ratkaise päättäjän kannalta olennaista kysymystä, miten rahoitetaan kasvava työntekijäjoukko. 

Sosiaali- ja terveysjärjestelmämme kehittämisen ytimessä ovat hyvin käytännönläheiset kysymykset. Voimme virtaviivaistaa palveluprosessia asiakaslähtöisesti ja ammattilaisten itsensä suunnittelemana. Kehittämällä uutta teknologiaa vaikkapa kotidiagnostiikkaan ja itsehoitoon, voimme joustavoittaa ja vapauttaa asiantuntijoiden aikaa olennaisimpiin tehtäviin. Muutama vuosikymmen sitten monia meille nyt työelämän arkipäiväisiä asioita käsiteltiin lähinnä tieteiskirjallisuudessa.

Onneksi ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön ytimessä on käytäntölähtöinen toiminta ja työelämän tarpeet. Asiantuntijamme ja opiskelijamme toteuttavat yhdessä kumppaneidemme kanssa vuosittain tuhansia konkreettisia parannuksia juuri tällä hetkellä esillä oleviin ongelmiin. Soveltamalla parasta käytettävissä olevaa tietoa todellisiin tilanteisiin löydämme yhteistyössä toimivia ratkaisuja. Niiden yhteisvaikutus muuttaa koko toimialaa.

Jokaisella hyvinvointialueella on ammattikorkeakoulu. Kehittämällä niiden kanssa uusia toimintatapoja ja teknologisia ratkaisuja, voimme ennakoiden ratkaista ongelmia. Hyvinvointialueen aiempaa leveämmät hartiat luovat hyvän alustan tehokkaiden ja asiakaslähtöisten prosessien sekä teknologioiden käyttöönotolle. Oikein käytettyinä ne helpottavat ammattilaisten työtaakkaa. Menestyksekäs muutos vaatii kansakunnan parhaat voimat tuekseen ja siinä työssä ammattikorkeakoulut ovat mielellään mukana.

Vesa Taatila
Rehtori, Turun ammattikorkeakoulu
Puheenjohtaja, Arenen TKI-valiokunta

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Ammattikorkeakoulujen TKI-työ vahvistaa hyvinvointialueiden kestävyyttä