Arene: Uusi rahoitusmalli vahvistaa ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli muuttuu vuoden 2021 alusta. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI), ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ja jatkuvan oppimisen asema vahvistuu rahoituksessa. Strategiarahoituksen osuus pysyy ennallaan. 

-Hallitus on tunnistanut ammattikorkeakoulujen roolin TKI-toiminnassa ja haluaa vahvistaa sitä, Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen kommentoi valtioneuvoston päätöstä rahoitusmallin muuttamisesta. Päätös on Lempisen mukaan selkeä jatkotoimenpide valtion talousarvioon sisällytetylle pysyvälle lisärahoitukselle TKI-toimintaan. 

Ulkopuolisen TKI-rahoituksen vastinrahan osuus nousee 11 prosenttiin nykyisestä 8 prosentista. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen painoarvo nousee kuuteen prosenttiin neljästä. Jatkuvan oppimisen osuus lähes kaksinkertaistuu 9 prosenttiin.  

Hallitus lähettää ammattikorkeakouluille selkeän viestin toiminnan painopisteiden suuntaamisesta, Lempinen tulkitsee päätöstä. 

Arene on rahoitusmallin valmistelun aikana esittänyt ministeriölle TKI-toiminnan ja YAMK-tutkinnon painoarvon kasvattamista. Ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluvision valmistelussa tukeneet jatkuvan oppimisen vahvistamista korkeakouluissa. 

Lausuntopalaute otettiin huomioon 

Lausuntopalautteen pohjalta toisen samantasoisen tutkinnon kertoimeksi määriteltiin 0,7 (työryhmän esityksessä 0,5), jotta mahdollisuudet alan vaihtamiseen ja jatkuvaan oppimiseen tulevat paremmin huomioiduiksi. 

Päätös on tärkeä ammattikorkeakouluille, sillä rakennus-, sosiaali- ja terveysaloilla tutkinnon suorittaminen on edellytys ammatissa toimimiselle, Lempinen muistuttaa. Työvoimapulasta kärsiville aloille kouluttautuu nuorten lisäksi aikuisia ammatinvaihtajia. 

Uuteen malliin sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan vuosien 2021 ja 2022 rahoitusta laskettaessa yksittäisen korkeakoulun rahoitus, joka ei sisällä strategiaperusteista rahoitusosuutta, voi vähentyä yhteensä enintään 3 prosenttia rahoitusvuonna verrattuna edellisvuoden tasoon. 

-Ammattikorkeakoulujen ja Arenen lausunnot on luettu tarkkaan ja niihin on valmistelussa reagoitu, Lempinen kiittää. Päätös tuo vakautta korkeakoulujen rahoitukseen. 

Arenen lausunnossa rahoitusmallista kiinnitettiin huomiota strategiarahoitukseen, jota hallitus lopulta päätti olla korottamatta nykyisestä viiden prosentin osuudesta. 

Nyt voimassa olevan ja uuden rahoitusmallin mukaan 95 prosenttia rahasta jaetaan ammattikorkeakoulujen tuloksellisuuden perusteella ja viisi prosenttia strategiarahoituksena. 

Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus on 775 miljoonaa euroa vuonna 2019. Rahoitus on supistunut leikkausten ja indeksijäädytysten vuoksi niin, että sen reaaliarvo on vähentynyt yli 20 prosenttia vuodesta 2012. 

OKM-uutinen: Korkeakouluille uusi rahoitusmalli >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset Näihin materiaaleihin on kuvattu ammattikorkeakouluille suositukset...

Tradenomeille riittää kysyntää työmarkkinoilla

Treidaaja, dataaja, laskija, bisnestyyppi, asiakkuuspäällikkö, järjestöjyrä, controlleri, founderi, uuäxääjät,...

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena 2020

Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, että kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena...

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakouluille on laadittu yhteiset suositukset eettisestä ja hyvän tieteellisen...

Sosionomiksi kannattaa opiskella

Sosionomi on hyvän puolellaSosionomin ja sosiaalialan moniulotteisessa työkentässä yhteinen nimittäjä...

Arene: Uusi rahoitusmalli vahvistaa ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa