Hankkeet

Arenen hankkeet toimivat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallitukselle. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019

Ammattikorkeakoulut siirtyvät 2020-todistusvalintaan, jonka rinnalle kehitetään uusi digitaalinen valintakoe. Tavoitteena on hakijaystävällisempi, kustannustehokkaampi ja yksinkertaisempi digitaalisuutta hyödyntävä opiskelijavalintaprosessi. Hanketta koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu.

https://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/

eAMK

Ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat toimintatapoja sekä oppimista. Yhteistyö avaa kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonnan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

https://www.eamk.fi/fi/etusivu/

Hallitus voi asettaa ja nimetä myös muita työryhmiä ja projekteja ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi.