Toiminnan esittely

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry pyrkii tukemaan ja kehittämään ammattikorkeakoulujärjestelmää sekä lisäämään
ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä ja kansainvälisyyttä.

Arene luo edellytyksiä korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle
ja tukee niiden osaamista ja työelämää uudistavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Arene on korkeakoulupolitiikan vaikuttaja ja edunvalvoja sekä kotimaisesti, että kansainvälisesti ja toimii
myös ammattikorkeakoulukentän yhteistyöfoorumina ja edustajana. Se vahvistaa ammattikorkeakoulujen asemaa
tekemällä niiden toimintaa tunnetuksi, edistämällä niiden verkostoja sekä vaikuttamalla koulutusjärjestelmän
kehitykseen niiden toimintaa tukevalla tavalla.

Arenen vision mukaan ammatillinen korkeakoulutus on keskeinen osa maailman parasta koulutuslaitosta.