Yrkeshögskolornas rekordstora urvalsprov lyckades väl

Över 62 000 sökande har idag deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov på nätet, uppdelade i två provgrupper. Det rekordstora provet lyckades tekniskt väl. Samma prov användes för att söka till utbildningar för yrkeshögskoleexamen i olika branscher vid 22 olika yrkeshögskolor.

 – Det gemensamma urvalsprovet visade sig vara lyckat, säger verksamhetsledare Petri Lempinen på Yrkeshögskolerektorernas råd Arene.

Yrkeshögskolornas urvalsprovssystem användes för första gången vid den gemensamma antagningen på hösten 2019. Inför vårens antagning omarbetades provsystemet för att kunna användas för distansprov. På grund av coronasituationen används provsystemet också för 33 av universitetens urvalsprov.

– Vi är glada över att Yrkeshögskolan Metropolia har kunnat erbjuda en utmärkt digital lösning för högskolornas antagning, som i vår har genomförts med specialarrangemang. Utöver yrkeshögskolornas urvalsprov har systemet på ett lyckat sätt använts för dussintals av universitetens urvalsprov, konstaterar projektchefen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning Marko Borodavkin och utvecklingschef Tuomas Orama på Yrkeshögskolan Metropolia.

Enligt Borodavkin och Orama utvecklingsarbetet har genomförts under föränderliga och osäkra omständigheter och med begränsad tidtabell. Det största tacket för det lyckade genomförandet tillkommer Metropolias experter, Eduix Oy, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy och Utbildningsstyrelsen.

-Man kan säga att vi har lyckats ypperligt, med beaktande av vårens exceptionella omständigheter

För att kontrollera provdeltagarnas identitet användes stark identifiering genom Suomi.fi-tjänsten i provet.

Suomi.fi-identifiering har inte tidigare använts i provsituationer där tiotusentals personer ska identifiera sig samtidigt, och därför förberedde vi oss omsorgsfullt inför situationen. Det har varit fint att få vara med om att möjliggöra urvalsproven under dessa undantagsförhållanden, berättar produktchef Ulla Kankkunen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.     

De sökande som får mest poäng i den första provfasen kallas till den andra fasens prov, som arrangeras som prov på campus.

– Syftet med distansprovet var att gallra antalet sökande så att de egentliga urvalsproven 23–25.6. kan arrangeras på ett kontrollerat sätt, förklarar Lempinen. Det egentliga urvalet bygger på den andra fasens prov.

Kallelserna till den andra fasens prov skickas per e-post under veckan som inleds den 15.6.2020. Information om plats och tid för den andra fasen ges i kallelsen. Provdagen är antingen tisdag den 23.6.2020, onsdag den 24.6.2020 eller torsdag den 25.6.2020.

De sökande informeras om antagningsresultaten senast onsdagen den 15.7.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut...

Yrkeshögskolornas rekordstora urvalsprov lyckades väl