Yrkeshögskolorna: Alla behöver kompetenser för hållbar utveckling

De finländska yrkeshögskolorna har godkänt ett gemensamt program för hållbar utveckling och ansvar, med utgångspunkt i de mål för hållbar utveckling som FN godkände år 2015. Målet är en hållbar, ansvarsfull och koldioxidneutral yrkeshögskola till och med år 2030.

– Yrkeshögskolornas uppgift är att tillsammans med arbets- och näringslivet globalt bygga en bättre framtid. Genom kompetens kan vi gå mot ett koldioxidneutralt samhälle, förklarar rektor Turo Kilpeläinen som har lett beredningen av programmet.

Kärnan i programmet ligger i att stärka yrkeshögskolornas handavtryck, bidraget till hållbar utveckling, och minska koldioxidavtrycket. Detta beskrivs i 14 löften och konkreta åtgärder som vidtas från och ingången av 2021.

Med 30 000 utexaminerade årligen, en FUI-volym på 200 miljoner euro och 9 500 årsverken har yrkeshögskolorna en enorm betydelse då vi bygger upp samhällets framtid. Vårt samhälleliga genomslag, dvs. vårt handavtryck, uppstår genom utbildning och FUI-verksamhet. Yrkeshögskolorna eftersträvar koldioxidneutralitet till och med år 2030, poängterar Kilpeläinen.

 I och med programmet för hållbar utveckling och ansvar utvecklas yrkeshögskolornas utbildning så att varje utexaminerad studerande ska ha förmågan att främja en hållbar utveckling och motverka de negativa konsekvenserna av klimatförändringen i samhället. Hållbarhet och ansvar beaktas i all FUI-verksamhet, och den riktas in på att skapa lösningar på hållbarhetsutmaningarna, främja en hållbar utveckling och minska konsekvenserna av klimatförändringen.

Då det gäller ledning och personalfrågor lovar yrkeshögskolorna att agera som ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt ansvarsfulla arbetsgivare.

– Programmet innebär konkreta förändringar i yrkeshögskolornas undervisning, arbetslivssamarbete och innovationsverksamhet. Vi lovar alltså att själva leva som vi lär, betonar Kilpeläinen.

Yrkeshögskolorna ska vara koldioxidneutrala till år 2030. För att uppnå detta förbinder sig yrkeshögskolorna att systematiskt vidta olika åtgärder för att minska utsläppen, följa upp utvecklingen av sina koldioxidavtryck och tillsammans leta efter andra metoder för att uppnå koldioxidneutralitet. De största bidragande orsakerna till yrkeshögskolornas koldioxidavtryck är förknippade med resor, fastigheter, måltidstjänster och anskaffningar.

Hållbara, ansvarsfulla och kolneutrala yrkeshögskolor – Yrkeshögskolornas program för hållbar utveckling och ansvarsfullhet >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Yrkeshögskolorna: Alla behöver kompetenser för hållbar utveckling