Yli puolet uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulututkinnon

Yli puolet uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulututkinnon, selviää Osaamisen ennakointifoorumin 4.4. julkaisemista koulutuksen kehittämisehdotuksista. Samalla tarvitaan koulutuspaikkojen uudelleen suuntaamista työvoimakysynnän mukaisesti, tehokkaampaa opintojen läpäisyä ja laajempaa muunto- ja täydennyskoulutuksen tarjontaa.

Ennakointifoorumin esitykset tukevat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tavoitetta korkeakoulutettujen määrän lisäämisestä 50 prosenttiin 25-34-vuotiaista.

Foorumin mukaan osaavan työvoiman saatavuushaasteina ovat tutkintojen vastaamattomuus työelämän tarpeisiin, eläkepoistuman mittaluokka, kausityövoiman saatavuus, tiettyjen alojen vetovoima ja osaajien alueelliset kapeikot.

Nämä kaikki haastavat koulutuksen sisältöjen jatkuvaan uudistamiseen

Kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa tutkinnoissa tarvitaan innovatiivisuutta, luovuutta sekä aloja ylittäviä osaamiskokonaisuuksia, todetaan Opetushallituksen tiedotteessa.

Samalla jatkuvan oppimisen mahdollisuudet tulee ulottaa kaikille väestönryhmille työmarkkina-asemasta, taustakoulutuksesta, varallisuudesta, iästä tai muista taustatekijöistä riippumatta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomi kuuluu edelleen Euroopan kärkipäähän aikuisten koulutukseen osallistumisessa.  Koulutuksen tasa-arvoinen toteutuminen sen sijaan on meillä keski­määräistä kehnompaa.

Kuvan lähde: Opetushallitus / Niina Rodionoff

Digiosaamisten merkitys kasvaa kaikilla toimialoilla

Vuoteen 2035 mennessä digiosaamisen tarve kasvaa eniten liikenne- ja logistiikka-alalla. Digiosaajien tarve kasvaa kuitenkin kaikilla toimialoilla, myös palvelualoilla ja muilla perinteisesti vähän teknologiaa hyödyntäneillä aloilla, kuten kulttuurialalla.

Ennakointitulosten mukaan ohjelmointi ja teknisten laitteiden käyttötaito on vain pieni osa digiosaamisen kokonaisuutta – yhtä olennaista on ymmärtää, miten digitaalisessa ympäristössä toimitaan ja miten digitaalisia sovelluksia voisi hyödyntää. Tämä koskee kaikkia tehtävätasoja.

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan entistä enemmän asiakaslähtöistä palveluiden kehittämisosaamista. Lisäksi kestävän kehityksen tuntemus on tärkeä tulevaisuuden perustaito erityisesti teollisilla aloilla.

Työllisten määrä kasvaa

Osaamisen ennakointifoorumi arvioi työllisten määrän kasvavan 110 000 henkilöllä vuosina 2017–2035. Poistuma työvoimasta pysyy suurenas, sillä vuoden 2016 työllisistä 46 prosenttia jää eläkkeelle vuoteen 2035 mennessä.

Kasvu on suurinta maa- ja vesirakentamisessa, kemiallisten tuotteiden valmistuksessa, kiinteistöalalla, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa, erilaisissa henkilökohtaisissa palveluissa, terveydenhuollossa ja liike-elämän palveluissa.

Kasvavilla toimialoilla korkeakoulutettujen tarve uusiin työpaikkoihin on vielä suurempi.

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, joka edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Foorumiin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, joiden tehtävänä on ennakoida oman alansa osaamis- ja koulutustarpeita. Ennakointiprosessi toteutettiin kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana.

Osaamisen ennakointifoorumin kehittämisehdotuksiin voi tutustua täällä.

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

Yli puolet uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulututkinnon