Yli puolet uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulututkinnon

Yli puolet uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulututkinnon, selviää Osaamisen ennakointifoorumin 4.4. julkaisemista koulutuksen kehittämisehdotuksista. Samalla tarvitaan koulutuspaikkojen uudelleen suuntaamista työvoimakysynnän mukaisesti, tehokkaampaa opintojen läpäisyä ja laajempaa muunto- ja täydennyskoulutuksen tarjontaa.

Ennakointifoorumin esitykset tukevat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 tavoitetta korkeakoulutettujen määrän lisäämisestä 50 prosenttiin 25-34-vuotiaista.

Foorumin mukaan osaavan työvoiman saatavuushaasteina ovat tutkintojen vastaamattomuus työelämän tarpeisiin, eläkepoistuman mittaluokka, kausityövoiman saatavuus, tiettyjen alojen vetovoima ja osaajien alueelliset kapeikot.

Nämä kaikki haastavat koulutuksen sisältöjen jatkuvaan uudistamiseen

Kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa tutkinnoissa tarvitaan innovatiivisuutta, luovuutta sekä aloja ylittäviä osaamiskokonaisuuksia, todetaan Opetushallituksen tiedotteessa.

Samalla jatkuvan oppimisen mahdollisuudet tulee ulottaa kaikille väestönryhmille työmarkkina-asemasta, taustakoulutuksesta, varallisuudesta, iästä tai muista taustatekijöistä riippumatta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomi kuuluu edelleen Euroopan kärkipäähän aikuisten koulutukseen osallistumisessa.  Koulutuksen tasa-arvoinen toteutuminen sen sijaan on meillä keski­määräistä kehnompaa.

Kuvan lähde: Opetushallitus / Niina Rodionoff

Digiosaamisten merkitys kasvaa kaikilla toimialoilla

Vuoteen 2035 mennessä digiosaamisen tarve kasvaa eniten liikenne- ja logistiikka-alalla. Digiosaajien tarve kasvaa kuitenkin kaikilla toimialoilla, myös palvelualoilla ja muilla perinteisesti vähän teknologiaa hyödyntäneillä aloilla, kuten kulttuurialalla.

Ennakointitulosten mukaan ohjelmointi ja teknisten laitteiden käyttötaito on vain pieni osa digiosaamisen kokonaisuutta – yhtä olennaista on ymmärtää, miten digitaalisessa ympäristössä toimitaan ja miten digitaalisia sovelluksia voisi hyödyntää. Tämä koskee kaikkia tehtävätasoja.

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan entistä enemmän asiakaslähtöistä palveluiden kehittämisosaamista. Lisäksi kestävän kehityksen tuntemus on tärkeä tulevaisuuden perustaito erityisesti teollisilla aloilla.

Työllisten määrä kasvaa

Osaamisen ennakointifoorumi arvioi työllisten määrän kasvavan 110 000 henkilöllä vuosina 2017–2035. Poistuma työvoimasta pysyy suurenas, sillä vuoden 2016 työllisistä 46 prosenttia jää eläkkeelle vuoteen 2035 mennessä.

Kasvu on suurinta maa- ja vesirakentamisessa, kemiallisten tuotteiden valmistuksessa, kiinteistöalalla, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa, erilaisissa henkilökohtaisissa palveluissa, terveydenhuollossa ja liike-elämän palveluissa.

Kasvavilla toimialoilla korkeakoulutettujen tarve uusiin työpaikkoihin on vielä suurempi.

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, joka edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Foorumiin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, joiden tehtävänä on ennakoida oman alansa osaamis- ja koulutustarpeita. Ennakointiprosessi toteutettiin kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana.

Osaamisen ennakointifoorumin kehittämisehdotuksiin voi tutustua täällä.

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

Yli puolet uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulututkinnon