YH-urvalsproven har avslutats, resultaten publiceras senast den 15 juli

I YH-urvalsproven, som avslutades på torsdag, deltog över 18 000 sökande. Av de över 21 000 sökande som kallades till proven deltog 85,5 procent. Resultatet är bra, eftersom ungefär 70 procent av de sökande i allmänhet har deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov.

Den andra fasen av YH-urvalsprovet ordnades denna vecka på 36 olika yrkeshögskolecampus runt om i landet. Yrkeshögskolorna hade förberett sig omsorgsfullt på att ordna urvalsprovet. Den andra fasen i urvalsprovet avlades i yrkeshögskolornas lokaler under övervakade förhållanden.

Genom gemensamma urvalsprov sökte man till utbildningar som leder till YH-examen inom olika branscher vid 22 olika yrkeshögskolor.

Under YH-urvalsproven har det observerats att högst 1 000 sökande saknade en enskild del av provet. I dessa fall kommer situationen att korrigeras till den sökandes fördel så att man vid den slutliga antagningen av studerande använder resultatet från fas 1 i urvalsprovet för den aktuella delen.

I vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna deltog 92 000 sökande med målet att få en av de 24 600 studieplatserna vid 22 olika yrkeshögskolor. Av de sökande deltog över 62 000 i urvalsprovets första fas, som på grund av coronavirussituationen ordnades för att gallra ut en grupp sökande till provets andra fas.

På grund av coronavirusepidemin var yrkeshögskolorna tvungna att ändra antagningen av studerande. Man beslöt sig för ett tvåstegsprov, eftersom högskolorna inte ansåg det motiverat att välja studerande på basis av ett oövervakat distansprov. Betygsurvalet utökades inte vid yrkeshögskolorna.

De sökande underrättas om resultatet av antagningen senast onsdagen den 15 juli. De godkända ska meddela om att de tar emot studieplatsen senast den 22 juli.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

YH-urvalsproven har avslutats, resultaten publiceras senast den 15 juli