YH-urvalsproven har avslutats, resultaten publiceras senast den 15 juli

I YH-urvalsproven, som avslutades på torsdag, deltog över 18 000 sökande. Av de över 21 000 sökande som kallades till proven deltog 85,5 procent. Resultatet är bra, eftersom ungefär 70 procent av de sökande i allmänhet har deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov.

Den andra fasen av YH-urvalsprovet ordnades denna vecka på 36 olika yrkeshögskolecampus runt om i landet. Yrkeshögskolorna hade förberett sig omsorgsfullt på att ordna urvalsprovet. Den andra fasen i urvalsprovet avlades i yrkeshögskolornas lokaler under övervakade förhållanden.

Genom gemensamma urvalsprov sökte man till utbildningar som leder till YH-examen inom olika branscher vid 22 olika yrkeshögskolor.

Under YH-urvalsproven har det observerats att högst 1 000 sökande saknade en enskild del av provet. I dessa fall kommer situationen att korrigeras till den sökandes fördel så att man vid den slutliga antagningen av studerande använder resultatet från fas 1 i urvalsprovet för den aktuella delen.

I vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna deltog 92 000 sökande med målet att få en av de 24 600 studieplatserna vid 22 olika yrkeshögskolor. Av de sökande deltog över 62 000 i urvalsprovets första fas, som på grund av coronavirussituationen ordnades för att gallra ut en grupp sökande till provets andra fas.

På grund av coronavirusepidemin var yrkeshögskolorna tvungna att ändra antagningen av studerande. Man beslöt sig för ett tvåstegsprov, eftersom högskolorna inte ansåg det motiverat att välja studerande på basis av ett oövervakat distansprov. Betygsurvalet utökades inte vid yrkeshögskolorna.

De sökande underrättas om resultatet av antagningen senast onsdagen den 15 juli. De godkända ska meddela om att de tar emot studieplatsen senast den 22 juli.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

YH-urvalsproven har avslutats, resultaten publiceras senast den 15 juli