YH urvalsproven arrangeras 31.5–9.6

YH-urvalsproven börjar nästa veckas måndag 31.5 och det sista urvalsprovstillfället arrangeras onsdagen 9.6. Nästan 76 000 sökande har anmält sig till YH-urvalsprovet och tävlar om fler än 26 500 studieplatser.

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov förverkligas i ett skede i antingen yrkeshögskolornas egna utrymmen eller andra utrymmen som yrkeshögskolorna tagit i bruk för ändamålet. Antalet urvalsprovstillfällen har ökat. Urvalsprovstillfällen erbjuds under totalt åtta dagar och 15 tidpunkter på olika orter. I samband med gemensam ansökan har den sökande själv valt en lämplig tid och plats för urvalsprovet av de olika alternativen som erbjudits. De sökande har per sms och e-post fått närmare information om deltagandet i urvalsprovet.

Säkerheten i YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet förverkligas med strikta säkerhetsarrangemang som följer myndig­­heternas säkerhetsanvisningar. De sökande ombes att före YH-urvalsprovet bekanta sig med yrkeshögskolornas allmänna säkerhetsanvisningar samt den yrkeshögskolas anvisningar där den sökande ska utföra provet. De sökande uppmanas att hålla säkerhetsavstånd, sköta handhygienen samt använda ansiktsmasker. Om man är sjuk eller uppvisar ens lindriga symtom ska man inte delta i urvalsprovet. Högskolorna och studentorganisationerna har tidigare vädjat om att alla ska agera ansvarsfullt för att säkerställa ett tryggt urvalsprov för de sökande.

Yrkeshögskolorna har satsat hårt på sina urvalsprovsarrangemang så att antagningen kan genomföras på ett hälsosäkert sätt i enlighet med myndigheternas anvisningar. För att urvalsproven ska kunna genomföras på ett hälsosäkert sätt måste också varje person som deltar i urvalsproven följa anvisningarna och rekommendationerna före provet och under själva provtillfället, konstaterar Arenes t.f. verksamhetsledare Samuli Maxenius.

Antagning på basis av YH-urvalsprovet eller betyg

Yrkeshögskolorna antar största delen av de nya studerande genom det gemensamma YH-urvalsprovet, som används av olika branschers utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen. YH-urvalsprovet innehåller delar som är gemensamma för alla sökande samt utbildningsområdesspecifika delar som den sökande utför beroende på hens ansökningsmål.

Ungefär hälften av nybörjarplatserna på utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen besätts genom den betygbaserade antagningen. Det finns skilda kvoter för sökande med studentexamen (finländsk eller internationell) respektive yrkesinriktad grundexamen. Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 31.5. De sökande som har blivit antagna på basis av betyg behöver inte delta i urvalsprovet, men om man strävar efter att bli antagen till ett eventuellt högre ansökningsmål bör man i alla fall delta i urvalsprovet.

Antagningsresultaten publiceras senast 9.7. Studierna inleds i augusti-september 2021.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

YH urvalsproven arrangeras 31.5–9.6