Vuoden Alumnit ovat tärkeitä ammattikorkeakoulutuksen lähettiläitä

Jo yhä useampi ammattikorkeakoulu valitsee vuosittain alumniensa keskuudesta niin kutsutun Vuoden Alumnin. Tunnustuksen saaja on perinteisesti alallaan ansioitunut henkilö, joka omalla esimerkillään tuo näkyviin korkeakoulutuksen merkitystä, edistää vuorovaikutusta sidosryhmissä ja pitää yllä yhteyksiä entiseen korkeakouluunsa ja sen nykyisiin ja tuleviin alumneihin.

Näkyvyyttä alumnitoiminnalle

Vuoden Alumnin julkistamiseen liittyvät juhlallisuudet ja medianäkyvyys antavat ammattikorkeakouluille mahdollisuuden tuoda esille omaa alumnitoimintaansa. Alumnius on Suomessa vielä melko tuntematon käsite, ja vuoden alumnin valinta onkin oiva tapa kasvattaa ymmärrystä siitä, kuka on alumni ja mitä alumnitoiminta pitää sisällään.

Usein Vuoden Alumni -tunnustuksen saaja on yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö, jolla on itsellään vahva henkilöbrändi ja laaja seuraajapiiri sosiaalisessa mediassa. Tampereen ammattikorkeakoulun Vuoden Alumni 2022 Henna Paakinaho on tästä hyvä esimerkki. Rekrytointimarkkinoinnin ammattilaisena työskentelevä Paakinaho hyödyntää somea itselleen tärkeiden teemojen, kuten tekniikan alan tasa-arvokysymysten ja työelämän inklusiivisuuden, esiin tuomiseksi.

Yhä useampi Vuoden Alumni valitaan avoimella haulla

Mitään valmista sapluunaa vuoden alumnin valintaprosessille ei ole, vaan se vaihtelee ammattikorkeakoulusta toiseen. Jos aiemmin sopivia kandidaatteja seulottiinkin usein henkilöstön toimesta korkeakoulun sisällä, on viime vuosina siirrytty yhä laajemmin niin sanottuun avoimeen hakuun, jossa käytännössä kuka tahansa voi ehdottaa vuoden alumnia. Tällaiset avoimet hakukampanjat tuovat alumnitoiminnalle kaivattua näkyvyyttä ja voivat siten myös innoittaa uinuvia alumneja liittymään entisten opinahjojensa alumniyhteisöihin.

Lopullisen valinnan Vuoden Alumni -tittelin saajasta tekee useimmiten joko rehtori tai ammattikorkeakoulun asiantuntijoista koottu raati alumnikoordinaattorin laatiman esityksen pohjalta. Käytännöt siitä, missä ja miten vuoden alumni julkistetaan, vaihtelevat. Monissa ammattikorkeakouluissa julkistus ja vuoden alumnin kiitospuhe ajoitetaan joko lukuvuoden avajaisten tai valmistujaisjuhlallisuuksien yhteyteen, jolloin myös opiskelijat ovat paikalla ja saavat näin ensikäden kosketuksen alumniuteen.

Lokakuussa vietettävä valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen alumnikuukausi on sekin otollista aikaa vuoden alumnin julkistamiselle, kun alumnitoiminta on muutenkin tapetilla ja markkinoinnissa saadaan synergiaetua. Aina tunnustuksen saanut alumni ei kuitenkaan pääse paikalle julkistustilaisuuteen, jolloin hyvä vaihtoehto on hänen itsensä nauhoittama videopuhe. Videotaltioinneista on muutenkin hyötyä, sillä niitä voidaan hyödyntää alumnitoiminnan viestinnässä pitkin vuotta.

Tunnustuksesta potkua alumnin omalle uralle

Vaikka vuoden alumnit ovatkin ammattikorkeakouluille tärkeitä lähettiläitä ja oman koulutusalansa markkinoijia, ei tunnustuksesta saatu hyöty suinkaan ole yksipuolinen. Myös vuoden alumnit itse kokevat roolinsa merkitykselliseksi, ja monet heistä ovat aktiivisesti läsnä entisen opinahjonsa arjessa vielä senkin jälkeen, kun valtikka on jo siirtynyt eteenpäin seuraavalle valitulle.

Vuoden alumnit osallistuvat koulutuksen kehittämisprojekteihin, sparraavat opiskelijoita, toimivat mentoreina ja edistävät yhteistyötä korkeakoulun ja työelämän välillä. Vuoden alumneille kutsut erilaisiin tapahtumiin, luennoitsijavierailut ja sidosryhmäyhteistyö voivat toimia foorumeina, joissa on mahdollista tuoda esiin omaa osaamista ja tätä kautta saada nostetta omalle uralle.

Kirsi Popova
Erikoissuunnittelija
Alumnipalvelut, Tampereen ammattikorkeakoulu

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Vuoden Alumnit ovat tärkeitä ammattikorkeakoulutuksen lähettiläitä