Vastuullista ja kestävää korkeakoulutoimintaa pohjoisessa

Millaisen mielikuvan ja kokemuksen luomme kumppaneillemme, työntekijöillemme ja opiskelijoillemme? kysyy Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen.

Suomen ammattikorkeakoulut sitoutuivat syksyllä 2020 toteuttamaan Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa. Ohjelmaa valmisteltiin yhteistyössä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa. Tarkoituksena on yhteistyössä rakentaa ammattikorkeakoulujen toimintaamme kestävämpään suuntaan.

Rehtori Riitta Rissanen Lapin ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut ovat eri vaiheissa kestävän kehityksen ja vastuullisuustyön osalta. Pohjoinen, Lapin ammattikorkeakoulu tunnisti omalta osaltaan olevansa hyvässä käynnistysvaiheessa kestävän kehityksen edistämisessä. Kestävä kehitys on ollut jo vuonna 2017 mukana opetussuunnitelmien osaamistavoitteissa. Systemaattinen kestävän kehityksen edistystyö käynnistettiin vuonna 2019 ottamalla käyttöön Lapin AMKin ensimmäinen kestävän kehityksen ohjelma.

Kestävän kehityksen työryhmän edustajat haastattelivat keväällä 2021 Lapin AMKin rehtoria Riitta Rissasta hänen näkemyksistään vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kytkeytymisestä osaksi korkeakoulun toimintaan. “Arenen ohjelma toimii hyvänä lähtökohtana toiminnan kehittämiselle, mutta meillä on huomioitava myös omat tavoitteemme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä arktisessa, pitkien etäisyyksien toimintaympäristössä” sanoo rehtori Rissanen.

Lapin AMKin vahvuutena on kyky jakaa tietoa ja oppia toisiltamme. Kaikki perustuu vastuulliseen ja avoimeen toiminta- ja työyhteisökulttuuriin, niin omassa toiminnassa kuin sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Arenen ohjelman puitteissa tehty yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulun edustajien kanssa antoi erinomaisen mahdollisuuden huomioida eri vaiheessa olevien korkeakoulujen tarpeet, mutta myös tilaisuuden oppia toisilta. Ammattikorkeakoulun oman osaamisen tunnistaminen ja profiilin vahvistaminen on hyvä lähtökohta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden vahvistamisessa. Lapin ammattikorkeakoulun alueelliset erityispiirteet kytkeytyvät luonnollisesti osaksi kestävyystoimintaa ja tämä luonnollisesti näkyy myös toiminnassa ”vastuullisena arktisena korkeakouluyhteisönä”.

Ammattikorkeakouluilla on tärkeä tehtävä toimia alueillaan kestävyysajattelun yhteistyökumppanina, alueellisena kehittäjänä ja ratkaisujen tuottajina. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olennaisesti kytköksissä ammattikorkeakoulun tehtäviin ja rooliin. “Millaisen mielikuvan ja kokemuksen luomme kumppaneillemme, työntekijöillemme ja opiskelijoillemme?” kysyy rehtori Rissanen. Kokemusten peilinä toimii ammattikorkeakoulun oma strategia.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus koskettaa meitä kaikkia ja viestintä nousee yhteistyön lisäksi keskeiseen rooliin. Parempaa huomista ei kukaan voi luoda yksin, tarvitsemme uutta osaamista, vahvoja kumppanuuksia ja innovatiivisia ratkaisuja tutkimus- ja kehittämistyön vauhdittamana.  Ennen kaikkea tarvitsemme toimintamme ja tuloksiemme näkyväksi tekemistä – vastuullista vaikuttavuutta.

Kiitokset haastattelusta Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissaselle.

Helena Kangastie
Erityisasiantuntija, Lapin ammattikorkeakoulu
Arenen Kestävän kehityksen koulutustyöryhmän jäsen


Sanna Tyni
Yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu
Arenen Kestävän kehityksen TKI-työryhmän jäsen

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Vastuullista ja kestävää korkeakoulutoimintaa pohjoisessa