Ulkopuolinen TKI-rahoitus kasvoi yli 100 miljoonaan

Ammattikorkeakoulut saivat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 107 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta viime vuonna. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli 10 miljoona euroa. Kaikkiaan ammattikorkeakoulut käyttivät TKI-toimintaan 181 miljoonaa euroa, oma rahoitus huomioiden toiminta kasvoi 14 miljoonalla eurolla eli 8 prosenttia vuodesta 2017.

Ulkopuolisen rahoituksen kasvu yli 10 miljoonalla eurolla on ilahduttavaa, kommentoi Arenen varapuheenjohtaja rehtori Petri Raivo. Hän on Arenen TKI-valiokunnan puheenjohtaja.

Petri Raivo

-Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on kasvanut tasaisesti vuoden 2015 kuopan jälkeen, Raivo muistuttaa. Tuolloiseen TKI-rahoituksen vähentymiseen vaikuttivat julkisen talouden leikkaukset sekä mm. EU-ohjelmakauden vaihtuminen.

Viime vuoden kasvusta 7 miljoonaa tuli ministeriöiden eri rahoituslähteistä ja 4,2 miljoonaa tuli EU-rahoituksesta. Vuonna 2018 ammattikorkeakoulut saivat ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön 5 miljoonan euron profilaatiorahoituksen innovaatiotoimintaansa.

Yhteenlaskettu omarahoitusosuus oli 74 miljoonaa euroa, joka pääosin perustuu ammattikorkeakoulujen valtionrahoitukseen.

Ulkopuolisen TKI-rahoituksen määrä on yksi mittari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa, mikä kannustaa hanketoiminnan kehittämiseen. Tänä vuonna mittarin perusteella jaetaan 62 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen 775 miljoonan valtionrahoituksesta.

Kumppanuudet kasvussa

Kasvu näkyy rahan lisäksi ulkopuolisten kumppaneiden, yksittäisten kehittämishankkeiden ja henkilöstön määrissä. Ulkopuolisia kumppaneita oli mukana yli 13 100, joista 52 prosentti oli yrityksiä.

-Ammattikorkeakoulujen kehittämistoiminta kohdistuu yritysten hyväksi ja toimintaa tehdään yhdessä yritysten kanssa, rehtori Raivo muistuttaa.

Yritysten lisäksi kumppaneina on kansainvälisiä ja suomalaisia korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia sekä Suomesta julkisen sektorin organisaatioita.

Yhteistyö pk-sektorin kanssa tapahtuu usein kooltaan pienissä toiminnoissa. Ammattikorkeakoulut saivat ulkopuolista rahoitusta 2681 hankkeeseen, kun vuotta aikaisemmin hankkeita oli 2249. Joka neljäs hanke toteutettiin kansainvälisellä rahoituksella.

Ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstö lisääntyi vuodessa 174 henkilötyövuodella. Henkilöstön kasvu perustuu lisääntyneeseen innovaatiorahoitukseen.

-Ulkopuolisen innovaatiorahoituksen turvin ammattikorkeakoulujen henkilöstömäärä on kääntynyt nousuun, vaikka perusrahoitus on jatkanut vähentymistä.

Lepäävätkö innovaatiot EU-rahoituksen varassa?

Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoituksesta yli kolmasosa tulee eri EU-lähteistä, joista merkittävimmät rahoittajat ovat rakennerahastot: Euroopan aluekehitysrahasto (26 M€) ja Euroopan sosiaalirahasto (22 M€).

Muuta EU-rahoitusta oli 15 miljoonaa euroa, jota tuli tutkimuksen Horisontti-puiteohjelmasta, Maaseuturahastosta sekä mm. Interreg- ja Erasmus+-ohjelmista.

Ammattikorkeakoulujen saama rahoitus Horisontti-ohjelmasta on kasvanut tasaisesti, mutta kokonaissumma on yhä vajaa 3 miljoonaa euroa.

TKI-toiminnan kasvu on vuoden 2015 jälkeen perustunut yli 35 miljoonalla eurolla kasvaneeseen EU-rahoitukseen. Ulkopuolisesta rahoituksesta 60 % tulee EU:lta.

-EU:n ohjelmakauden vaihtuminen vuonna 2021 voi tarkoittaa uutta notkahdusta rahoituksessa, Raivo pelkää.

EU-rahoituksen kasvaessa kansallisen rahoituksen osuus on supistunut, vaikka euromäärät ovat palasivat vuoden 2015 tasolle pienen notkahduksen jälkeen.  Ammattikorkeakoulut kärsivät Tekesin rahoitusleikkauksista.

-Viime vuonna erityisen harmillista oli Business Finlandin rahoituksen vähentyminen 2,5 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta.

Ammattikorkeakoulujen yritysyhteistyö on pääosin soveltavaa, joten Suomen Akatemian rahoitus on ollut vähäistä. Viime vuonna Akatemia rahoitti ammattikorkeakouluja vajaalla miljoonalla eurolla, mutta summa on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut koulutuksen rinnalla ammattikorkeakoulujen tehtävä vuodesta 2003. Tehtävä laajeni myös innovaatiotoimintaan vuoden 2015 alusta. Tuolloin ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan yhteenlaskettu rahoitusvolyymi oli 109 miljoonaa euroa.

Kolmessa vuodessa toiminta on kasvanut euroissa mitattuna 66 prosenttia.

-Innovaatiotoiminnan nopea kasvu kertoo yritysten ja alueiden tarpeesta saada tukea kehitykselle.

Arene on pitkään vaatinut vahvempaa kansallista perusrahoitusta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Tämä vähentäisi riippuvuutta hankerahoituksesta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta muodosti vajaan viidenneksen (19 %) ammattikorkeakoulujen 958 miljoonan euron liikevaihdosta.

Yksittäisten ammattikorkeakoulujen liikevaihdosta ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus vaihtelee 23 prosentista 4 prosenttiin.

Luvuissa ovat mukana OKM:n hallinnonalan 23 ammattikorkeakoulua sekä Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ulkopuolinen TKI-rahoitus kasvoi yli 100 miljoonaan