Todistusvalinnoissa ongelmia ammatillisten todistusten puutteellisten tietojen vuoksi

Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnoissa on ilmennyt ongelmia virheellisten tietojen vuoksi. Ammattikorkeakoulut poimivat valintaa varten tarvittavat tiedot valtakunnallisesta tietokannasta, jossa on virheellisiä tai puutteellisia tietoja ammatillisen koulutuksen suorittaneiden arvosanoista. Ongelman koko laajuus ei ole vielä tiedossa, mutta hakijoiden yhteydenottoja on tullut useisiin ammattikorkeakouluihin. 

-Virheet tulivat ilmi, kun hakijat, joiden olisi pitänyt papereiden perusteella päästä opiskelemaan, kysyivät syytä siihen, etteivät he saaneet opiskelupaikkaa, Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila kommentoi tilannetta Helsingin Sanomien haastattelussa. 

Vastuu valmistuvan opiskelijan tietojen kirjaamisesta Opetushallituksen Koski-palveluun on ammatillisen koulutuksen järjestäjällä.  

-Virheet ovat harmillisia hakijoiden ja ammattikorkeakoulujen osalta, tilannetta kommentoi toiminnanjohtaja Petri Lempinen Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta.  

Poikkeustilanteessa toteutettavat opiskelijavalinnat aiheuttavat jo sinällään stressiä, joka voi nyt lisääntyä. Ammattikorkeakouluille toisten oppilaitosten virheiden korjaaminen tarkoittaa ylimääräistä työtä. 

Jos hakija epäilee tulleensa väärin kohdelluksi, hän voi tarkistaa todistuspisteensä itse. Jos hakija epäilee pisteissään virhettä, hänen tulee olla yhteydessä korkeakouluun, johon on hakenut. 

Ammattikorkeakoulut ottivat käyttöön ammatillisen tutkinnon todistusvalinnan halutessaan laajentaa ammatillisen koulutuksen suorittaneiden mahdollisuuksia hakeutua korkeakoulutukseen. 

Arene on tiedottanut ammatillisen koulutuksen todistusvalinnasta jo toukokuussa 2018. Sen jälkeen Opetushallitus on ohjeistanut ammatillisen koulutuksen järjestäjiä todistuksia ja tutkinnon suorittamista koskevien tietojen kirjaamisesta Koski-tietokantaan. 

Koski-tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tiedot oppilaiden yksittäisestä opintosuorituksesta ja suoritetuista tutkinnoista Koski-palveluun vuodesta 2018 alkaen. 

Ammattikorkeakouluissa on tarjolla 20 666 AMK-tutkintoon johtavaa aloituspaikkaa, joista noin puolet täytetään todistusvalinnalla. Loput paikat täytetään valintakokeilla, joiden ensimmäinen vaihe järjestetään 4.6 etäkokeena. Ylempien ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen opettajakoulutuksen valinnat tehdään omilla menettelyillä. Ammattikorkeakouluihin oli 92 000 hakijaa aprillipäivänä päättyneessä yhteishaussa.  

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua, joista yhteishakuun osallistuivat kaikki muut paitsi Högskolan på Åland ja Poliisiammattikorkeakoulu. 

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Todistusvalinnoissa ongelmia ammatillisten todistusten puutteellisten tietojen vuoksi