Tietohallintojen AAPA-verkosto täytti 20 vuotta

Ammattikorkeakoulujen tietohallintojen yhteistyöverkosto AAPA on jo 20 vuotta edistänyt yhteistyötä. Verkostossa ovat mukana kaikkien ammattikorkeakoulujen tietohallinnosta vastaavat henkilöt. Verkoston käytännön toimintaa vetää ammattikorkeakoulujen yhteinen IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa.

Kun ammattikorkeakoulut saivat ensimmäiset toimilupansa, niiden tietohallintojen avainhenkilöt alkoivat kokoontua ja perustivat yhteistyöverkoston nimeltään AAPA. Sen ensimmäinen tapaaminen pidetiin syksyllä 1999.

– Harva tietohallinnollinen ongelma koskee vain yksittäistä ammattikorkeakoulua, kertoo verkoston puheenjohtaja Juha Venho Turun ammattikorkeakoulusta.

Alusta alkaen verkosto on edistänyt korkeakoulujen tietohallintoyksiköiden toiminnallista yhteistyötä ja parantanut jäsenten välistä vuorovaikutusta ja tiedotusta. AAPA laatii yhteisiä ohjeistuksia ja jakaa parhaita käytäntöjä jäsentensä kesken.

-Verkoston päämääränä on luonnollisesti tukea ammattikorkeakoulujen strategioiden toteuttamista ja ydintoimintoja – opetusta ja TKI-toimintaa, Venho linjaa.

Jaakko Riihimaa & Juha Venho

Verkoston nimi juontuu ajalta, jolloin skandinaaviset merkit eivät olleet diginimissä sallittuja: ”Ammattikorkeakoulujen AtkPAallikot”. Mallina oli Suomen yliopistojen IT-yhteistyö, josta oli saatu hyviä kokemuksia. Vastaava verkosto yliopistoissa on nykyisin nimeltään FUCIO.

Mitä lisäarvoa AAPA tuo ammattikorkeakouluille?

Verkostotoiminnan ytimessä on monimuotoisen asiantuntijuuden jakaminen sekä keskinäinen vertaistuki ja tiedonvälitys. Myös yhteistyö yliopistojen FUCIO-verkoston kanssa on hyvin tiivistä.

-AAPA-verkoston yhteistyöllä saadaan vuosittain aikaan mittavia kustannussäästöjä lisenssien, tietojärjestelmien ja palveluiden hankinnassa, korostaa IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa.

AAPA vei ensimmäisten julkisorganisaatioiden joukossa korkeakoulut rakentamaan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia. Siitä muodostui ensimmäinen de facto käyttöön tullut malli ja työkalupakki Kartturi. Tietosuojavastaavien verkoston muodostumista tuettiin Arenen käynnistämässä yhteishankkeessa. Juuri nyt pohditaan tulossa olevien Tiedonhallinta- ja Digilain vaikutuksia.

-Tiedolla johtaminen on yksi AAPA-verkostossa tärkeäksi nähty tehtävä, Riihimaa jatkaa.

AAPA-verkosto kerää vuosittain tietoa useilla kyselyillä, joilla selvitetään mm. tietoteknisten palveluiden käyttäjätyytyväisyyttä (ECAR), kustannuksia ja henkilöresursseja (BencheIT) sekä tärkeimpiä lähitulevaisuuden kehittämiskohteita korkeakouluissa (IT-barometri). Näiden perusteella pystytään tarjoamaan tietohallintoon liittyvää tietoa ammattikorkeakoulujen johdolle päätöksenteon pohjaksi.      

AAPA pähkinänkuoressa

  • Jäseninä jokaisen ammattikorkeakoulun tietohallintopäällikkö tai vastaava.
  • Työvaliokunnassa kuusi jäsentä, puheenjohtajana Juha Venho, Turun AMK.
  • Päätoiminen IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa.
  • Vuosittain kaksipäiväiset kesä- ja talviseminaarit sekä vuosikokous.
Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Tietohallintojen AAPA-verkosto täytti 20 vuotta