Tietohallintojen AAPA-verkosto täytti 20 vuotta

Ammattikorkeakoulujen tietohallintojen yhteistyöverkosto AAPA on jo 20 vuotta edistänyt yhteistyötä. Verkostossa ovat mukana kaikkien ammattikorkeakoulujen tietohallinnosta vastaavat henkilöt. Verkoston käytännön toimintaa vetää ammattikorkeakoulujen yhteinen IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa.

Kun ammattikorkeakoulut saivat ensimmäiset toimilupansa, niiden tietohallintojen avainhenkilöt alkoivat kokoontua ja perustivat yhteistyöverkoston nimeltään AAPA. Sen ensimmäinen tapaaminen pidetiin syksyllä 1999.

– Harva tietohallinnollinen ongelma koskee vain yksittäistä ammattikorkeakoulua, kertoo verkoston puheenjohtaja Juha Venho Turun ammattikorkeakoulusta.

Alusta alkaen verkosto on edistänyt korkeakoulujen tietohallintoyksiköiden toiminnallista yhteistyötä ja parantanut jäsenten välistä vuorovaikutusta ja tiedotusta. AAPA laatii yhteisiä ohjeistuksia ja jakaa parhaita käytäntöjä jäsentensä kesken.

-Verkoston päämääränä on luonnollisesti tukea ammattikorkeakoulujen strategioiden toteuttamista ja ydintoimintoja – opetusta ja TKI-toimintaa, Venho linjaa.

Jaakko Riihimaa & Juha Venho

Verkoston nimi juontuu ajalta, jolloin skandinaaviset merkit eivät olleet diginimissä sallittuja: ”Ammattikorkeakoulujen AtkPAallikot”. Mallina oli Suomen yliopistojen IT-yhteistyö, josta oli saatu hyviä kokemuksia. Vastaava verkosto yliopistoissa on nykyisin nimeltään FUCIO.

Mitä lisäarvoa AAPA tuo ammattikorkeakouluille?

Verkostotoiminnan ytimessä on monimuotoisen asiantuntijuuden jakaminen sekä keskinäinen vertaistuki ja tiedonvälitys. Myös yhteistyö yliopistojen FUCIO-verkoston kanssa on hyvin tiivistä.

-AAPA-verkoston yhteistyöllä saadaan vuosittain aikaan mittavia kustannussäästöjä lisenssien, tietojärjestelmien ja palveluiden hankinnassa, korostaa IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa.

AAPA vei ensimmäisten julkisorganisaatioiden joukossa korkeakoulut rakentamaan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia. Siitä muodostui ensimmäinen de facto käyttöön tullut malli ja työkalupakki Kartturi. Tietosuojavastaavien verkoston muodostumista tuettiin Arenen käynnistämässä yhteishankkeessa. Juuri nyt pohditaan tulossa olevien Tiedonhallinta- ja Digilain vaikutuksia.

-Tiedolla johtaminen on yksi AAPA-verkostossa tärkeäksi nähty tehtävä, Riihimaa jatkaa.

AAPA-verkosto kerää vuosittain tietoa useilla kyselyillä, joilla selvitetään mm. tietoteknisten palveluiden käyttäjätyytyväisyyttä (ECAR), kustannuksia ja henkilöresursseja (BencheIT) sekä tärkeimpiä lähitulevaisuuden kehittämiskohteita korkeakouluissa (IT-barometri). Näiden perusteella pystytään tarjoamaan tietohallintoon liittyvää tietoa ammattikorkeakoulujen johdolle päätöksenteon pohjaksi.      

AAPA pähkinänkuoressa

  • Jäseninä jokaisen ammattikorkeakoulun tietohallintopäällikkö tai vastaava.
  • Työvaliokunnassa kuusi jäsentä, puheenjohtajana Juha Venho, Turun AMK.
  • Päätoiminen IT-pääsihteeri Jaakko Riihimaa.
  • Vuosittain kaksipäiväiset kesä- ja talviseminaarit sekä vuosikokous.
Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Tietohallintojen AAPA-verkosto täytti 20 vuotta