Tasavallan presidentin tervehdys

Tasavallan presidentin tervehdys

Suomen menestyksessä koulutuksella ja osaamisella on ollut ja tulee olemaan suuri merkitys. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut perustettiin Suomeen 1990-luvun alussa. Nykyisin Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua, joissa on noin 150 000 opiskelijaa. Tällä on merkittävä vaikutus yhteiskuntamme kehitykseen.

Laadukas opetus ja tiivis suhde työelämään ovat tuottaneet työmarkkinoille vuosien saatossa suuren määrän osaajia. Ammattikorkeakouluista valmistuneita on yli 500 000. On vaikea kuvitella, miltä suomalaiset työmarkkinat näyttäisivät ilman näitä osaajia ja heidän työpanostaan.

Ammattikorkeakoulutuksen yksi erityinen vahvuus on koulutuksen alueellinen kattavuus. Työelämään kiinteässä yhteydessä olevat koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta vahvistavat alueiden elinvoimaa. Vastavalmistuneet työllistyvät usein opiskelumaakuntiin. Elinkeino- ja kulttuurielämä eri puolella Suomea ovat hyötyneet paljon ammattikorkeakouluista.

Rehtorineuvosto Arene ry on määrätietoisesti edistänyt ja kehittänyt suomalaista ammattikorkeakoulutusta jo 25 vuotta. Onnittelen lämpimästi Arenea ja sen toiminnassa mukana olleita juhlavuodesta. Kiitän arvokkaasta työstänne kansakunnan menestyksen eteen ja toivotan teille onnea ja menestystä tulevaan!

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti

Tasavallan presidentin tervehdys (pdf) >>

Republikens presidents hälsning

Utbildning och kunnande har haft, och kommer att ha, stor betydelse för Finlands framgång. De första yrkeshögskolorna i vårt land grundades i början av 1990-talet. I dag har vi 24 yrkeshögskolor med cirka 150 000 studerande på olika håll i landet. Detta har en stor inverkan på utvecklingen i vårt samhälle.

Utbildningens höga kvalitet och de nära kontakterna till arbetslivet har under årens lopp gett arbetsmarknaden ett stort antal experter. Det finns redan över 500 000 utexaminerade från yrkeshögskolorna. Det är svårt att föreställa sig hur den finländska arbetsmarknaden skulle se ut utan dessa experter och deras arbetsinsatser.

En särskild styrka i yrkeshögskoleutbildningen är dess regionala täckning. Utbildning, forskning och innovation med nära anknytning till arbetslivet stärker regionernas livskraft. De nyutexaminerade sysselsätts ofta i det landskap där de har studerat. Näringslivet och kulturlivet på olika håll i Finland har dragit stor nytta av yrkeshögskolorna.

Arene rf har målmedvetet främjat och utvecklat yrkeshögskoleutbildningen i vårt land i hela 25 års tid. Jag vill varmt gratulera Arene till jubileumsåret och alla som deltagit i verksamheten. Jag tackar för ert värdefulla arbete för nationens väl och önskar er lycka och framgång i framtiden!

Sauli Niinistö
Republikens president

Republikens presidents hälsning (pdf) >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Tasavallan presidentin tervehdys