Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten, kansalliset rahoittajaviranomaiset eivät ole edelleenkään kyenneet jakamaan EU-ohjelmakauden 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta (EAKR- ja ESR+ rahoitus). Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole onnistunut ratkomaan tilannetta, vaikka kolmas vuosi ohjelmakautta on jo pitkällä.

Ongelmaa on vielä korostanut se, ettei TEM vastuullisena ministeriönä ole ohjeistanut rahoitusta jakavia ELY-keskuksia (elinkeino-, liikenne-, ja ympäristövirastoja) ja maakuntaliittoja, voidaanko tehdä ennalta rahoituspäätöksiä, vaikka itse raha ei vielä liiku. Näin ollen käytännöt ovat vaihdelleet eri puolilla maata.   

Ammattikorkeakoulut sekä muut hanketoimijat joutuvat nyt aloittamaan esihyväksyttyjä hankkeita omalla taloudellisella riskillä. Omalla riskillä aloitettuihin hankkeisiin on jouduttu sitomaan ammattikorkeakoulujen muutoinkin vähiä omia pääomia. Nämä rahat ovat pois uusista TKI-avauksista työelämää kehittävässä soveltavassa tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Osalla korkeakouluista ei ole mahdollista pitää kiinni hyvistä työntekijöistä, kun palkkarahat ovat saamatta.

Vielä huolestuttavampaa on, että Suomi saattaa myös menettää aluekehittämisen varat lopullisesti, jos niitä ei saada käytettyä tavoiteajassa. Mikäli rahoituspäätös tulee loppuvuodesta, ei rahoitusta ehditä enää täysimääräisesti käyttää.

Nyt vaarana on, että Suomeen myönnetyt myöntövaltuudet siirtyvät käytettäväksi muissa EU-maissa. Tilanne on täysin absurdi Suomen kansallisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotavoitteiden ja alueiden kehittämiselle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta, sanoo Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.   

Hakijat ovat hakeneet rahoitusta rahoittajien pyynnöstä etupainotteisesti, vaikka rahoituspäätöksiä ei ole voitu tehdä. Myönteisiä lausuntoja on jo tehty, mutta yhtään euroa ei ole siirtynyt hankkeiden tekijöille.

Juuri nyt Suomi tarvitsisi kaiken tutkimus- ja kehittämisrahoituksen, jotta pääsemme kansallisiin tavoitteisiimme. Tilanteesta eivät suinkaan kärsi yksinomaan ammattikorkeakoulut vaan suuri osa suomalaisista yrityksistä, joiden kehittämistä näillä rahoilla pitkälti tehdään, painottaa Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-johtaja Marja-Riitta Vest.  

Tällaista tilannetta tietoteknisiin syihin vedoten ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä, jatkaa Mielityinen.

Ammattikorkeakoulujen kansallinen TKI-rahoitus on erittäin vähäistä ja niiden ulkoisesta TKI-rahoituksesta jopa puolet on juuri tätä EU-rahoitusta. Tilanne vaatisi pääomia ja taloudellista pelivaraa, jota ammattikorkeakouluilla ei ole. Rahoituspäätösten myöhästyminen vaikuttaa myös korkeakoulujen perusrahoitukseen. Tällainen ulkopuolelta hankittu tutkimus- ja kehittämisrahoitus vaikuttaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen jakautumiseen korkeakoulujen välillä.

Ammattikorkeakoulujen reaalinen perusrahoitus on laskenut noin 200 miljoonalla eurolla vuoden 2011 jälkeen, vaikka samaan aikaan koulutuksen ja TKI-toiminnan tavoitteita on kasvatettu.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi