Suomalaiset ammattikorkeakoulut vahvasti mukaan korkeakoulujen kehittämisen eturintamaan

Erasmus+ Eurooppalaiset korkeakouluverkostot on korkeakoulujen kehittämisen lippulaivaohjelma, jolla halutaan saada aikaan pysyviä ja syvästi vaikuttavia muutoksia korkeakoulujen rakenteisiin, toimintatapoihin ja osaamiseen niin, että korkeakoulut ovat entistä vahvempia ja valmiimpia vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja kehittämään tulevaisuuden osaamista.

Toisella hakukierroksella mukaan pääsi kolme suomalaista ammattikorkeakoulua, ja yhteensä jo 11 suomalaista korkeakoulua on mukana vaikuttamassa tähän mennessä rahoitetuissa 41 verkostossa. Tämä tarkoittaa, että meillä on vahva kansallinen edustus ja todellinen mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden Eurooppaan! Ammattikorkeakoulut tuovat verkostoihin erityisen vahvaa työelämä- ja aluekehittämisosaamista.

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana viiden korkeakoulun muodostamassa INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance) -hankekonsortiossa, jossa osaamisen kehittämisen ja kansainvälisten synergiaetujen kautta rakennetaan koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen edelläkävijyyttä. INVEST ulottuu koko korkeakouluyhteisöön ja sen kumppaneihin.

INVESTIn avainluvut:

  • 45580 opiskelijaa
  • yli 100.000 alumnia
  • 2800 henkilöstön jäsentä
  • yli 30 tiedekuntaa/osaamisalaa
  • yli 100 tutkimusryhmää

Osallistumalla INVEST-konsortioon Karelia rakentaa yhteisen eurooppalaisen virtuaalisen ja fyysisen kampuksen, jossa opiskelijat ja henkilöstö liikkuvat ja toimivat vapaasti omaa ja yhteistä osaamista kehittäen.

INVESTissä kehitetään 16 yhteistä kansainvälistä koulutusta, 3 yhteistä kesäkoulua ja 3 yhteistä talvikoulua – kaikki niin, että ne toimivat myös virtuaalisesti – sekä rakennetaan vahvaa tutkimus- ja kehittämisosaamista ja toimijuutta keskeisissä kansainvälisissä rahoitusohjelmissa. Opiskelijat otetaan aktiivisina toimijoina mukaan heti alusta asti.

Tavoitteena on vahva rooli niin kansainvälisenä kouluttajana kuin tutkimus- ja kehittämistoimijanakin. Mielessä on tulevaisuuden Eurooppa ja tulevaisuuden haasteet – osaamisen uudistaminen, kestävän kehityksen edellytysten ja työkalujen aito omaksuminen ja käyttöönotto sekä asiantuntijuuden ja tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen. Tulevaisuuden Eurooppa ja tulevaisuuden osaajat tehdään nyt – meillä suomalaisilla korkeakouluilla on tässä vahva vaikuttamisen paikka. Käytetään se!

Liisa Timonen
kansainvälisten asioiden päällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Petri Raivo
rehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomalaiset ammattikorkeakoulut vahvasti mukaan korkeakoulujen kehittämisen eturintamaan