Suomalainen ammattikorkeakoulutus on maailman parasta

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on maailman parasta. Laadukas ja alati kehittyvä ammattikorkeakoulutus on yhteiskunnallisesti arvostettua ja tunnustettua. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan sukupolvien välinen yhdenvertaisuus. Koulutus on saavutettavaa elämän ja työuran kaikissa vaiheissa.

25 vuotta suomalainen ammattikorkeakoulutus on kehittynyt ja kehittänyt sekä luonut aktiivisesti uutta. Se on kehittynyt nykyiseen muotoonsa, tehnyt tutkimus, kehittämis ja innovaatiotoimintaa työelämän parantamiseksi ja luonut uudenlaisia tapoja oppia, opiskella ja korkeakouluttautua. Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kiinnostavaa, työllistävää ja arvostettua jo nykyisellään, mutta sen hienous on siinä, että tiedostamme, ettei se koskaan ole valmis. Ammattikorkeakoulut ymmärtävät kehittyvää ja digitalisoituvaa maailmaa sekä työelämää, ja siihen me olemme tulleet vastaamaan sekä suomalaisille että kansainvälisille työmarkkinoille – ja vastaamme varmasti tulevaisuudessakin, kun jatkamme samaa kehityskulkua kuin tähänkin saakka.

Ammattikorkeakoulutus on työelämälähtöistä ja selkeä osa suomalaista työelämää. Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyysluvut kertovat, että koulutuksellemme on selkeä tarve. Ammattikorkeakoulutus perustuu osaamiseen ja kykyyn sen tunnistamiseen. Oppiminen tapahtuu tasapuolisesti työelämässä, työelämälähtöisissä projekteissa, sekä perinteisissä oppimisympäristöissä, ja näiden tuoma tietotaito antaa parhaat mahdolliset eväät työelämään. Ammattikorkeakouluopiskelijoille annetaan todellisia mahdollisuuksia myös itse kehittää ja kehittyä, ja sen tuloksia ollaankin nähty SAMOKin ja Arenen yhteisen hackathonin ideoinnin tuloksissa monipuolisesti erilaisista aiheista. Opiskelijoilla on ideoita, ajatuksia ja näkemyksiä nykyisyydestä sekä tulevaisuudesta – näitä tulee korostaa ja niille antaa mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulutus on parantanut ja laajentanut mahdollisuuksia ihan jokaiselle hakeutua korkeakoulutuksen pariin. Opiskelijajoukkomme on monimuotoinen etniseltä-, sosioekonomiselta- ja koulutustaustaltaan sekä ikähaarukaltaan ja vaikka maailma ei ole valmis tämän osalta, niin näytämme jo esimerkillisesti sen, että jokaisella on mahdollisuus korkeakoulutukseen taustoistaan riippumatta. Ammattikorkeakoulut keskittyvät saavutettavuuteen, mahdollisuuksiin ja tasavertaisuuteen. Tästä kertovat monipuoliset koulutuksen järjestämistavat aina perinteisestä päivä- ja lähiopetuksesta monimuoto- ja verkkototeutuksiin. Kulunut vuosi on korostanut verkko-opetusta ja siihen tarvittavia taitoja entisestään, mutta myös jatkossa on pystyttävä turvaamaan jokaiselle yksilölle paras tapa oppia. Mahdollistetaan siis lähiopetus ammattikoulusta suoraan korkeakoulutuksen pariin siirtyneelle, verkko-opetus perheelliselle, ja monimuotototeutus töiden ohessa opiskeleville jatkossakin ja pyritään entisestään löytämään tapoja yksilöllisemmin pohditun ja harkitun opintopolun löytymiselle.

Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa kaikki ovat yhdenvertaisessa asemassa sekä opettajien ja opiskelijoiden yhteys on aidosti välitöntä. Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa opiskelijat voivat keskustella johtoportaan kanssa ja vuorovaikutusta käydään aktiivisesti opiskelijakuntien ja rehtorien välillä. Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa on karsittu turhat norsunluutornit ja joilla on aito halu yhdessä kehittyä ja kehittää. Suomalainen Ammattikorkeakoulutus ei ole varmasti koskaan valmis, mutta se on silti jo nyt maailman parasta. Ollaan siis yhdessä ylpeitä tästä koulutuksesta, rakentamastamme yhteisöstä ja jatketaan myös tulevat 25 vuotta samalla tavalla – katsoen yhdessä tulevaisuuteen.

Oona Löytänen
Puheenjohtaja
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on maailman parasta