Suomalainen ammattikorkeakoulutus on maailman parasta

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on maailman parasta. Laadukas ja alati kehittyvä ammattikorkeakoulutus on yhteiskunnallisesti arvostettua ja tunnustettua. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan sukupolvien välinen yhdenvertaisuus. Koulutus on saavutettavaa elämän ja työuran kaikissa vaiheissa.

25 vuotta suomalainen ammattikorkeakoulutus on kehittynyt ja kehittänyt sekä luonut aktiivisesti uutta. Se on kehittynyt nykyiseen muotoonsa, tehnyt tutkimus, kehittämis ja innovaatiotoimintaa työelämän parantamiseksi ja luonut uudenlaisia tapoja oppia, opiskella ja korkeakouluttautua. Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kiinnostavaa, työllistävää ja arvostettua jo nykyisellään, mutta sen hienous on siinä, että tiedostamme, ettei se koskaan ole valmis. Ammattikorkeakoulut ymmärtävät kehittyvää ja digitalisoituvaa maailmaa sekä työelämää, ja siihen me olemme tulleet vastaamaan sekä suomalaisille että kansainvälisille työmarkkinoille – ja vastaamme varmasti tulevaisuudessakin, kun jatkamme samaa kehityskulkua kuin tähänkin saakka.

Ammattikorkeakoulutus on työelämälähtöistä ja selkeä osa suomalaista työelämää. Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyysluvut kertovat, että koulutuksellemme on selkeä tarve. Ammattikorkeakoulutus perustuu osaamiseen ja kykyyn sen tunnistamiseen. Oppiminen tapahtuu tasapuolisesti työelämässä, työelämälähtöisissä projekteissa, sekä perinteisissä oppimisympäristöissä, ja näiden tuoma tietotaito antaa parhaat mahdolliset eväät työelämään. Ammattikorkeakouluopiskelijoille annetaan todellisia mahdollisuuksia myös itse kehittää ja kehittyä, ja sen tuloksia ollaankin nähty SAMOKin ja Arenen yhteisen hackathonin ideoinnin tuloksissa monipuolisesti erilaisista aiheista. Opiskelijoilla on ideoita, ajatuksia ja näkemyksiä nykyisyydestä sekä tulevaisuudesta – näitä tulee korostaa ja niille antaa mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Ammattikorkeakoulutus on parantanut ja laajentanut mahdollisuuksia ihan jokaiselle hakeutua korkeakoulutuksen pariin. Opiskelijajoukkomme on monimuotoinen etniseltä-, sosioekonomiselta- ja koulutustaustaltaan sekä ikähaarukaltaan ja vaikka maailma ei ole valmis tämän osalta, niin näytämme jo esimerkillisesti sen, että jokaisella on mahdollisuus korkeakoulutukseen taustoistaan riippumatta. Ammattikorkeakoulut keskittyvät saavutettavuuteen, mahdollisuuksiin ja tasavertaisuuteen. Tästä kertovat monipuoliset koulutuksen järjestämistavat aina perinteisestä päivä- ja lähiopetuksesta monimuoto- ja verkkototeutuksiin. Kulunut vuosi on korostanut verkko-opetusta ja siihen tarvittavia taitoja entisestään, mutta myös jatkossa on pystyttävä turvaamaan jokaiselle yksilölle paras tapa oppia. Mahdollistetaan siis lähiopetus ammattikoulusta suoraan korkeakoulutuksen pariin siirtyneelle, verkko-opetus perheelliselle, ja monimuotototeutus töiden ohessa opiskeleville jatkossakin ja pyritään entisestään löytämään tapoja yksilöllisemmin pohditun ja harkitun opintopolun löytymiselle.

Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa kaikki ovat yhdenvertaisessa asemassa sekä opettajien ja opiskelijoiden yhteys on aidosti välitöntä. Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa opiskelijat voivat keskustella johtoportaan kanssa ja vuorovaikutusta käydään aktiivisesti opiskelijakuntien ja rehtorien välillä. Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa on karsittu turhat norsunluutornit ja joilla on aito halu yhdessä kehittyä ja kehittää. Suomalainen Ammattikorkeakoulutus ei ole varmasti koskaan valmis, mutta se on silti jo nyt maailman parasta. Ollaan siis yhdessä ylpeitä tästä koulutuksesta, rakentamastamme yhteisöstä ja jatketaan myös tulevat 25 vuotta samalla tavalla – katsoen yhdessä tulevaisuuteen.

Oona Löytänen
Puheenjohtaja
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on maailman parasta