Sukupuolijakauma on vinoutunut ammattikorkeakoulun hallinnossa- muutoksen tuulet kuitenkin puhaltavat

Akava Worksin seminaarissa 18.11.2020 julkaistiin tutkija Heidi Härkösen kaksi artikkelia, jotka käsittelivät sukupuolijakaumaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hallinnossa. Arenen puheenjohtajana minulla oli kunnia olla kommentoimassa tutkimusta artikkelien julkistamistilaisuudessa.  

Artikkelin aineisto on kerätty heinä-elokuussa 2020. Tutkimuksessa vertaillaan naisten ja miesten osuuksia Suomen kaikkien ammattikorkeakoulujen ylimmässä johdossa.  

Tarkasteltaessa ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita niin voidaan todeta, että ammattikorkeakoulut ovat sukupuolijakaumaltaan naisvoittoisia. Ammattikorkeakoulun hallinnossa vararehtoritasolla on suhteellisesti saman verran naisia kuin miehiä samoin muussa hallinnossa.   

Ammattikorkeakoulujen ylin hallinto on miesten hallinnassa. Naisten urakehitys heikkenee korkeakoulujen ylimpää hallintoa tarkasteltaessa.  Tutkimushetkellä ammattikorkeakoulun rehtoreista 75% (18 kpl) oli miehiä. Tutkimuksen jälkeen Oulun ammattikorkeakouluun on valittu uusi rehtori ja tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen rehtoreista 17 on miestä ja 7 naista.  Tutkimuksen mukaan myös ammattikorkeakoulun hallitukset ovat miesvoittoisia.  

”Ammattikorkeakoululain lain mukaan osakeyhtiön hallituksen tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta.”

Ammattikorkeakoululain lain mukaan osakeyhtiön hallituksen tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta.  Lisäksi hallituksessa on kaksi ammattikorkeakouluyhteisön jäsentä; opiskelijakunnan valitsema opiskelijajäsen ja vaaleilla valittu henkilöstöjäsen.   

Savonia-ammattikorkeakoulun näkökulmasta opiskelijoiden ja henkilöstön sukupuolijakauma naisvaltainen kuten koko sektorilla. Hallinnon sukupuolijakauma poikkeaa tutkitusta.  Rehtori ja hallituksen puheenjohtaja ovat naisia. Vararehtori on mies.  Hallituksessa kokoonpanossa on viisi miestä ja neljä naista. Laajennetussa johtoryhmässä naisia on kuusi ja miehiä viisi. 

Savonian hallituksen nimittää yhtiökokous, mutta asiaa valmistelee omistajista koottu Savonian nimitysvaliokunta. Esitystä tehdessään nimitysvaliokunta tarkastelee sekä sukupuolijakaumaa että työelämäosaamista. 

Johtoryhmää valitessani on tärkeää, että johtoryhmässä on toisiaan täydentävää osaamista. Keskeistä on tiedostaa, että organisaation sisällä on urapolkuja niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti. Osaamisen ja henkilöstön intressien kohtaaminen tuo parhaiten henkilöstölle mielekkyyttä työhön, parantaa työhyvinvointia ja työn tuloksellisuus kasvaa.  

Ammattikorkeakoulujen historialla on merkityksensä sukupuolijakaumaan 

Ammattikorkeakoulujärjestelmä viettää ensi vuonna 25-vuotisjuhlaa.  Ammattikorkeakoulujen taustainstituutioilla on pitkä historia opistoasteen kouluttajina. Savoniassa agrologin, muotoilun, terveysalan koulutusalojen alkujuuret on syntyneet noin 130 vuotta sitten.  Opiskelu- ja ammatinvalinta-alat ovat voimakkaasti olleet ja ovat edelleen jakautuneet sukupuolen mukaan. Onkin luonnollista, että tekniikan eli tekujen rehtorit olivat miehiä ja terveysalan eli sairaanhoito- oppilaitosten rehtorit olivat naisia. Tämä näkyi ammattikorkeakoulujen alkuvaiheessa siten, että rehtoreissa oli erittäin vahva miesvaltaisuus ja usein rehtori valittiin teknisiltä aloilta. Viime vuosien aikana on tapahtunut eläköitymistä ja rehtoreita on vaihtunut suhteellisen nopeassa tahdissa. Mielestäni tilanne on muuttumassa. Vuoden 2018 jälkeen ammattikorkeakouluissa on vaihtunut kymmenen rehtoria. Näistä puolet on ollut naisia ja puolet miehiä. Ennen vuotta 2018 naisrehtoreita oli kolme.   

Ammattikorkeakoulut ovat aina olleet tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Mielestäni yhtiöittäminen ei ole tätä tilannetta muuttanut, mutta ammattikorkeakoulut ovat ammattikorkeakoululainsäädännön muutoksen myötä dynaamisempia ja ketterämpiä toimijoita. Valtion rahoitusmalli on tuonut tuloksellisuuden- ja kilpailun lisääntymisen. Mielestäni kuntayhtymän tai osakeyhtiön johtaminen ei ole kiinni sukupuolesta.   

Tutkimusartikkelissa on nostettu esille eri tutkimuksista johdettuja sukupuolittuneen eriarvoisuuden syitä. Kilpailuhenkisyys ja tehokkuus ja miesten tukiverkostot kytketään siihen miksi miehet pärjäisivät myös tulevaisuuden työelämässä. Hoivavastuut ja perhe-elämän erilaiset haasteet kytketään naisten uramahdollisuuksia heikentävinä tekijöinä.  Ammattikorkeakoulut ovat julkisomisteisia osakeyhtiöitä ja siksi on hyvin pitkälle ammattikorkeakouluista ja niiden toimintakulttuureista kiinni, miten rakennamme tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tai millainen ikäohjelma ammattikorkeakouluun luodaan.  

Tutkija Heidi Härkösen tutkimukselle on selkeä tilaus. Korkeakoulujen nykytilanne on nyt dokumentoitu ja on syytä pohtia sukupuoleen perustuvia stereotypioita. Arenessa teimme tänä vuonna ammattikorkeakoulubarometrin, jossa tarkastelimme ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden näkymiä. Jatkossa Arenessa on mahdollisuus ajoittain tehdä selvitystä korkeakoulujen sukupuolijakaumasta eri tehtävissä ja opiskelijoiden osalta.   

Lue lisää

Akava Works: Sukupuolijakauma korkeakoulujen hallinnossa >>

Mervi Vidgrén
puheenjohtaja, rehtori
Arene, Savonia-ammattikorkeakoulu

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Sukupuolijakauma on vinoutunut ammattikorkeakoulun hallinnossa- muutoksen tuulet kuitenkin puhaltavat