Seutukaupunkiohjelma tunnistaa ammattikorkeakoulut

Korkeakoulujen avoin koulutustarjonta, ammatillinen koulutus ja innovaatioekosysteemit ovat ensisijaisia seutukaupunkien elinvoiman turvaamisessa, selviää 19.6 valmistuneesta seutukaupunkiohjelmasta.

Valmisteilla ole jatkuvan oppimisen reformi ja siihen liittyvä avoimen korkeakouluopetuksen laajentaminen ovat keinoja turvata pääsyä korkeakoulutukseen kaupungeissa, joissa ei ole omaa korkeakoulua.

Suomen 50 seutukaupungissa asuu lähes miljoona ihmistä ja toimii yli 60 000 yritystä. Seutukaupungit ovat teollisen Suomen kivijalka, joten osaavan työvoiman ja innovaatiotoiminnan edellytysten turvaaminen on erittäin tärkeää.

Seutukaupungien ongelmana on vanheneva ja vähenevä väestö, joka on noususuhdanteessa johtanut pulaan osaavasta, ammattitaitoisesta, työkykyisestä ja korkean työmotivaation omaavasta työvoimasta.

Ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että seutukaupungit vahvistavat innovaatioympäristöään ja yritysekosysteemiään uudistuvan teollisuuden sijaintipaikkoina.

Seutukaupunkiohjelma tunnistaa ammattikorkeakoulujen roolin TKI-toiminnassa erityisesti pk-sektorin yhteistyökumppanina. Ammattikorkeakouluissa myös korostuu opiskelijoiden rooli tutkimus-, kehittämis-ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjyydessä.

Ohjelmassa mainitaan erikseen YAMK-tutkinnot, jotka yksilön osaamisen ja koulutustason lisäksi tukevat työpaikkojen ja yritysten kehittymistä.

Seutukaupungit ovat maakunnan sisällä olevien toiminnallisten alueiden keskuksia palve­luiden ja teollisuuden keskittymiä. Ne eivät ole maakuntien hallinnollisia, taloudellisia tai kulttuurisia keskittymiä, eivätkä niiden keskittymien välittömässä läheisyydessä.

Ohjelma tulevan hallitusohjelman pohjaksi

Seuraavan hallituksen yksi keskeinen tavoite tulee olla monimuotoinen kaupunkipolitiikka, joka huomioi erilaiset kaupungit.

Seutukaupunkiohjelma kokoaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan seutukaupunkien osaamis- ja työvoimapohjaa niin, että yritykset pystyvät kasvamaan ja tarjoamaan työpaikkoja. Seutukaupunkien elinvoiman kehittämisessä kaupungin omat toimet ovat keskeisiä, mutta ohjelma tarjoaa välineitä rakentaa tiiviimpää, verkostomaisempaa ja teemapohjaisempaa yhteistyötä valtion, maakuntien ja seutujen välillä ylittäen maakuntarajat.

Kansanedustajat Seppo Kääriäinen, Arto Satonen ja Ari Jalonen sekä ohjelmaa valmistellut virkamiestyöryhmä luovuttivat seutukaupunkiohjelman valtiovarainministeriölle 19. kesäkuuta.

Seutukaupunkiohjelma – omaehtoista kehittämistä ja monenvälistä kumppanuutta

Arene oli kuultavana seutukaupunkiohjelmasta maaliskuussa 2018

 

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Seutukaupunkiohjelma tunnistaa ammattikorkeakoulut