Selvitys: pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk) ja korkeakoulujen yhteistyö on alihyödynnetty voimavara, jolle yritykset näkevät kasvavan tilauksen, ilmenee Arenen, UNIFI:n ja Suomen Yrittäjien toteuttamasta selvityksestä.

Huomattava osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen kanssa. Korkeakouluyhteistyö myös keskittyy samoille yrityksille, mikä vaikeuttaa osaltaan uusien yhteistyöavausten tekemistä. Yritykset toivovat, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot panostaisivat toimintansa tunnettuuden, ymmärrettävyyden sekä saavutettavuuden lisäämiseen. Tällä tavoin voitaisiin vahvistaa yhteistyön edellytyksiä.

Korkeakoulujen kanssa yhteistyötä tekevät pk-yritykset kokevat yhteistyön hyödylliseksi

Korkeakoulujen kanssa yhteistyötä tekevät pk-yritykset kokevat yhteistyön hyödylliseksi. Tärkeimpinä hyötyinä nähdään osaavan ja koulutetun työvoiman sekä toisaalta uuden tiedon ja osaamisen saatavuus. Hyödyt tukevat yhteistyöstä syntyvää vaikuttavuutta, joka näyttäytyy yrityksille työllisyyden, alueellisen vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistumisena.

Selvitys kertoo, että yhteistyötä tehdään monin eri tavoin. Tyypillisimmin se liittyy opiskelijoihin ja tarkoittaa tällöin esimerkiksi työharjoitteluja tai projekti- ja harjoitustöitä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) yleisimmät yhteistyön muodot liittyvät tilaisuuksiin, koulutuksiin sekä erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Yhteistyölle tarvetta jatkossakin

Pk-yritykset näkevät korkeakouluyhteistyölle selvän tarpeen myös tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä viesti, joka muistuttaa, että yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa johdonmukaisesti.

Työelämän murros, jatkuvan oppimisen edellyttämät kouluttautumismahdollisuudet sekä jatkuvan kehittämisen tukeminen TKI-toiminnassa tulevat lisäämään yhteistyön kysyntää entisestään. Yritysten mukaan korkeakoulujen onkin jatkossa tärkeää kyetä vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin nykyistä tehokkaammin.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Suomen Yrittäjät ry toteuttivat yhteistyössä selvityksen pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksistä korkeakouluyhteistyötä koskien. Selvityksen aineisto koottiin Suomen Yrittäjien jäsenistölle lähetetyllä kyselylomakkeella, jolla pyydettiin tietoja yhteistyön muodoista, hyödyistä, esteistä sekä tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, minkälaista alueellista sekä laajempaa vaikuttavuutta korkeakouluyhteistyö saa aikaan. Arene, UNIFI ja Suomen Yrittäjät ovat hyödyntäneet selvityksen tarjoamaa tilannekuvaa korkeakoulujen yhteisten yrittäjyyssuositusten muotoilussa. Päivitetyt yrittäjyyssuositukset korkeakouluille julkaistaan 3.12.2018.

SELVITYS: PK-YRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ KORKEAKOULUYHTEISTYÖSTÄ JA SEN VAIKUTTAVUUDESTA >>

Arenen tiedote (pdf) >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

Selvitys: pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön edellytyksiä tulee vahvistaa