Restonomit kehittävät vaikuttavaa matkailualaa yhä kestävämmäksi

Matkailu on Suomessa merkittävä vientiala ja työllistäjä. Tilastokeskuksen mukaan ala on palveluviennin sektorilla kolmanneksi suurin ja työllistää yli 140 000 työntekijää. Odotusarvona on, että yksistään majoitus- ja ravintolasektorilla tarvitaan yli 10 000 uutta työllistä vuoteen 2023 mennessä, jos työvoiman kasvuvauhti pysyy nykyisellä tasolla.  

On tärkeää, että vaikuttavalle matkailualalle voi Suomessa kouluttautua myös korkeakoulusektorilla. Maassamme on esimerkiksi 12 restonomikoulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua, jotka keskittyvät valmentamaan ammattitaitoista työvoimaa juuri matkailu- ja ravintola-alalle.

Restonomitutkintoa suorittavat saavat ammattikorkeakouluopinnoissaan monipuolista osaamista erityisesti palveluprosessien ja -kokonaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä laajan näkemyksen alan kehittämismahdollisuuksista. Restonomit ovat kannattavan, asiakaslähtöisen ja vastuullisen liiketoiminnan ammattilaisia, jotka voivat työskennellä erityisesti matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma-, tapahtuma-, elintarvike- tai toimitilapalveluiden parissa.

Esimerkiksi restonomiksi vuonna 2012 valmistunut Antti Viitasalo kokee, että restonomiopinnot ovat antaneet hänelle oivat valmiudet sekä nykyiseen työhön että jatkomahdollisuuksiin.

– Restonomikoulutus antaa hyvät eväät tulevaisuudelle. Koulutus on hyvin kokonaisvaltainen ja sen avulla on helppoa päästä kiinni työelämään. Restonomikoulutus tarjoaa myös erittäin hyvät kansainvälistymismahdollisuudet. Suoritin opiskelijavaihdon Hollannissa ja työharjoittelun Italiassa viini- ja matkailutilalla, Antti kertoo.

Restonomikoulutuksessa pystyy erikoistumaan esimerkiksi hotelli- ja ravintolasektorille, ruokatuotannon johtamiseen tai matkailun liikkeenjohtoon. Urapolun eri vaiheissa voi kuitenkin siirtyä myös toimialan sisällä. Tämän mahdollistaa monipuolisesti palveluliiketoimintaan keskittyvä koulutus: valmistuva restonomi osaa kokonaisvaltaisesti kehittää alan laatua. Hän saa valmiuksia johtaa kestävää ja kannattavaa alan liiketoimintaa sekä toimia esimiehenä. Koulutuksen tavoitteena on, että restonomit osaavat luotsata vastuullisesti monikulttuurisia työyhteisöjä.

Antti Viitasalo toimii tällä hetkellä Scandic Jyväskylä Stationin ja Cityn hotellipäällikkönä keskijohdon tehtävissä. Hänen vastuullaan on molempien hotellien majoitustoimintojen tulosvastuullinen hoitaminen ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen, vastaanoton henkilöstöhallinto, kehityskeskustelut sekä rekrytointi. Lisäksi hän hoitaa asiakassuhteita ja reklamaatioita, yhteyksiä siivousliikkeeseen ja osastojen välillä, työvuorosuunnittelun sekä vastaanoton päivittäisiä työtehtäviä. Viitasalon tulevaisuuden tavoitteena ovat hotellinjohtajan tehtävät. Lisäksi häntä kiinnostavat revenue management ja alueelliset matkailun kehittämistoimet. Viitasalo pystyy olemaan hyvin luottavaisin mielin tulevaisuuden suhteen, sillä matkailu- ja ravintola-alalla suuntia on onneksi monia.

Restonomikoulutus kehittyy jatkuvasti, sillä ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä sekä alan yritysten että muiden korkeakoulujen kanssa – myös kansainvälisesti. Esimerkiksi työelämän kanssa toteutettavat projektit, monipuoliset työskentelymuodot ja oppimisympäristöt esimerkiksi harjoittelujaksoilla mahdollistavat sen, että opittua pääsee soveltamaan välittömästi käytäntöön. Lisäksi opiskelijalla on runsaasti tilaisuuksia luoda verkostoja työelämään.

”Restonomiksi kannattaa opiskella, sillä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden toimialat kuuluvat Suomen vahvimpiin kasvualoihin.”

– Restonomiopinnot antavat monipuoliset eväät mara-alan esimiestehtäviin. Opinnoissa pureudutaan käytännön asioiden lisäksi niihin toimintoihin, joita tapahtuu taustalla. Näin saa laajan kuvan alasta ja pystyy hyvin hahmottamaan, mikä oma juttu mara-alalla voisikaan olla. Harjoittelut tuovat työelämän lähemmäksi ja näin saadaan opinnoissa opittu teoria käytäntöön. Moni myös työllistyy harjoittelujen kautta, vuonna 2008 restonomiksi valmistunut Niina Vesa, Lapland Hotels Oulun hotellipäällikkö summaa.

Restonomiksi kannattaa opiskella, sillä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden toimialat kuuluvat Suomen vahvimpiin kasvualoihin. Työpaikka on turvattu myös tulevaisuudessa, sillä alan työtehtäviä ja yritysten liikevaihtoa ei voi siirtää pois Suomesta. Matkailu- ja ravintola-ala sopii monentyyppisille ihmisille. Eri toimenkuvissa on hyötyä erityisesti vuorovaikutus- ja tiimitaidoista, sillä mara-alan työtehtävät ovat ihmisläheisiä. Nyt ja tulevaisuudessa restonomeille onkin tarjolla paljon työpaikkoja, joissa voi kokea tekevänsä merkityksellistä työtä.

Edellisessä työssäni Haaga-Helian Haagan restonomikampuksen johtajana sain ilolla todeta restonomiopintojen vaikuttavuutta: muun muassa kiehtovia urapolkuja, rohkaisevia kasvutarinoita, monimuotoista alan kehittämistä ja kehittymistä. Kaikkien 12 restonomikouluttajan Marata- kehittämisverkostoon kuuluneena voin myös vakuuttaa, että restonomit saavat opinnoissaan kaikkialla Suomessa valmennusta siihen, kuinka pitää huolta matkailu- ja ravintola-alan kestävästä kehityksestä maassamme!

Minna Halmetoja
koulutuspoliittinen asiantuntija
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Restonomit kehittävät vaikuttavaa matkailualaa yhä kestävämmäksi