Rehtorit huolissaan opiskelijoiden hyvinvoinnista

Tänään julkaistuissa Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2021 -tuloksista ilmenee joka kolmannen korkeakouluopiskelijan kärsivän ahdistuksen ja masennuksen oireista. Tulosten mukaan erityisesti naisopiskelijat ovat psyykkisesti kuormittuneita. Lisäksi opiskelijoista lähes kolmannes ilmoitti, ettei koe kuuluvansa mihinkään opiskelijaryhmään tai -yhteisöön. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021.

Tutkimuksen tulokset piirtävät huolestuttavan kuvan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Vaikka koronapandemia on varmasti vaikuttanut nyt saatuihin tuloksiin, on kyse laajemmasta ja syvällisemmästä ongelmasta. Nuorten kuulumisen ja osallisuuden kokemuksia on pystyttävä vahvistamaan läpileikkaavasti korkeakoulutuksessa ja nuorten maailmassa. Ammattikorkeakoulut ovat pandemian aikana lisänneet ohjaus- ja tukihenkilöstön määrää sekä kehittäneet hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia palveluita, toteaa Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

YTHS:n tilastojen mukaan myös korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut koko 2000-luvun. Vuonna 2020 mielenterveyspalveluiden kasvoi edellisvuodesta 26 % ja myös kuluvana vuonna kysyntä on jatkamassa kasvua.

Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysynnän tasainen kasvu on huolestuttavaa, mutta toisaalta kasvu kertoo opiskelijoiden löytävän entistä paremmin terveydenhuolloin palveluiden piiriin. On tärkeää, että opiskelijoiden terveydenhoitopalveluissa on riittävä resurssit vastata opiskelijoiden tarpeisiin. Toisaalta opiskelijoiden määrän kasvaessa on tärkeää, että korkeakoulujen resursseista huolehdintaan riittävän opetuksen ja ohjauksen varmistamiseksi, Vidgrén korostaa.

Tutkimuksen tulokset >>

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveys, elintavat ja opiskeluryhmään kuuluminen. KOTT 2021-tutkimuksen tuloksia (pdf-tiedosto) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Rehtorit huolissaan opiskelijoiden hyvinvoinnista