Rehtori Vesa Taatila tutkimus- ja innovaationeuvostoon

Turun Ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila on nimetty tutkimus- ja innovaationeuvoston jäseneksi. Valtioneuvosto nimeää vaalikausittain neuvoston tukemaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä. Neuvoston puheenjohtaja on pääministeri Antti Rinne. 

-On erittäin hienoa, että ammattikorkeakoulujen merkittävä rooli maamme innovaatiotoiminnassa tulee aiempaa vahvemmin näkyviin myös kansallisessa valmistelussa, rehtori Vesa Taatila arvioi nimitystään. 

Taatilan mukaan kaikkien innovaatiotoimijoiden yhteistyön lisääminen vahvistaa pitkäkestoisesti Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä entisestään kulloisistakin suhdannevaihteluista riippumatta. 

Soveltava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on koulutuksen rinnalla ammattikorkeakoulujen toinen päätehtävä. TKI-toiminnan tavoitteina on palvella ammattikorkeakouluopetusta sekä edistää työelämää ja aluekehitystä ja uudistaa alueen elinkeinorakennetta. Viime vuonna ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan volyymi nousi 186 miljoonaan euroon. 

© Viivi Myllylä/valtioneuvoston kanslia

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita. 

Neuvoston varapuheenjohtajina toimivat tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri. Neuvostoon kuuluu lisäksi kolme muuta ministeriä. Lisäksi neuvostossa on asiantuntijajäseniä, joiden lukumäärää Rinteen hallitus on lisännyt. Hallituksen tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta neuvoston sekä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa. 

Arene pitää hyvin myönteisenä, että ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallinen rooli tunnustetaan tutkimus- ja innovaationeuvoston nimittämisessä. Korkeakoulujen vahva rooli näkyy muutenkin neuvoston kokoonpanossa. Taatilan lisäksi jäseneksi nimettiin dekaani Peppi Karppinen Oulun yliopistosta ja akatemiaprofessori Samuel Kaski Aalto-yliopistosta.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävänä on tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa sekä seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä tehdä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita. 

Neuvoston jäseninä vaalikaudella 2019-2023 toimivat pääministeri Antti Rinne, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, elinkeinoministeri Katri Kulmuni, opetusministeri Li Andersson, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Maria Ohisalo. Ministerijäsenten lisäksi neuvostossa jäseninä ovat rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila (Turun ammattikorkeakoulu), Head of Early Research and Business Development Heidi Fagerholm (Merck KGaA), dekaani Peppi Karppinen (Oulun yliopisto), akatemiaprofessori Samuel Kaski (Aalto yliopisto), partner Ilkka Kivimäki (Maki.vc), johtaja Petra Lundström (Fortum Oyj) ja toimitusjohtaja Antti Vasara (VTT Oy).

Lisätietoa neuvostosta >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Rehtori Vesa Taatila tutkimus- ja innovaationeuvostoon