Rakennerahasto-ohjelma suunnattava kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistamiseen

Kansalliselta rakennerahasto-ohjelmalta vaaditaan nykyistä vahvempaa vaikuttavuutta. Rahoitusta on kohdennettava kilpailukykyä ja osaamista vahvistaviin toimiin. Lisäksi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry haluaa vaikuttavuudelle mittarit ja esittää vaikuttavuusarviointia edellytettävän jo rahoitusta haettaessa. 

-Kansallisella rakennerahasto-ohjelmalla on tuettava korkeakoulujen, yritysten ja tutkimuslaitosten muodostamien osaamis- ja innovaatiokeskittymien toimintaedellytysten vahvistamista. Rakennerahastoilla voimme edistää myös jatkuvaa oppimista, summaa Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.  

-Näillä painotuksilla vahvistetaan Suomen kilpailukykyä.  

Vaikuttavuutta tuetaan myös varmistamalla synergiaedut EU:n muiden ohjelmien kuten Horisontti Euroopan, Erasmus+ ja Digitaalisen Euroopan kanssa.  

Arene kannattaa komission suunnittelemaa hallinnon keventämistä. Myös rakennerahastoilla rahoitettavan hanketoiminnan kansallista koordinaatiota on kehitettävä. 

Ammattikorkeakoulut vahvoja rakennerahastotoimijoita 

Kansallisen rakennerahasto-ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2018 työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Kansallisen valmistelun ohella ammattikorkeakoulut osallistuvat valmisteluun maakunnissa.  

Vahvoina koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoina ammattikorkeakoulut tuntevat toiminta-alueidensa tarpeet ja toimijat, minkä lisäksi niillä on laaja-alaista osaamista rakennerahastohankkeiden toteuttamiseen. Kuluvalla ohjelmakaudella ammattikorkeakoulut ovatkin olleet mukana yli 1 100 rakennerahastorahoitusta saaneessa hankkeessa. 

Arenen ydinviestit kansallisen rakennerahasto-ohjelman valmisteluun: 

  • Suomen kilpailukyky ja osaaminen tarvitsevat erityisiä panostuksia jatkuvaan oppimiseen, innovaatioihin ja kokeiluihin. 
  • Hankehallintoa tulee keventää ja eri viranomaisten menettelyitä yhtenäistää.  
  • Nykyiset kustannuskertoimet eivät riitä kattamaan hanketoiminnasta aiheutuvia kuluja. 
  • Ammattikorkeakoulut ovat keskeisiä toimijoita rakennerahasto-ohjelmassa, ja ne tulee tunnistaa ohjelmassa toimijoina ja edunsaajina. 

Arenen kannanotto (pdf) >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Rakennerahasto-ohjelma suunnattava kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistamiseen