Raivo: Ammattikorkeakoulut nähtävä EU:n puiteohjelmassa tasaveroisina toimijoina

Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo nostaa sanomalehti Karjalaisen kirjoituksessaan 13.9.2018: Ammattikorkeakouluilla on paljon annettavaa Horisontti Euroopalle, esille kuinka EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden uudessa puiteohjelmassa tulisi hyödyntää myös ammattikorkeakoulujen vahvaa panosta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta vuosille 2021-2027 tulee esitetyn 100 miljardin budjetin mukaan EU:n toistaiseksi merkittävin satsaus tutkimuksen ja innovoinnin tukemiseen.

Komission esityksessä ajatusta laajasta osallistuvuudesta ja vahvasta vaikuttavuudesta pyritään edistämään yli tiede- ja toimialojen menevällä monenkeskisellä yhteistyöllä, joka nojaa perus- ja soveltavan tutkimuksen rinnakkaisuuteen. Tämä näkyy keskeisimmin puiteohjelmaehdotuksen missioperustaisuudessa. Raivo kirjoittaa kuinka tällainen lähestymistapa sopii erinomaisesti ammattikorkeakouluille, jotka tekevät käytännönläheistä TKI-toimintaa tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. On tärkeää, että ammattikorkeakoulut nähdään puiteohjelmassa tasaveroisina toimijoina yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Raivon mukaan Suomen kansallista rahoitussaantoa kasvatetaan tehokkaimmin edistämällä ammattikorkeakoulujen osallistumista puiteohjelmaan.

Suomen kansallista rahoitussaantoa kasvatetaan tehokkaimmin edistämällä ammattikorkeakoulujen osallistumista puiteohjelmaan

Innovointirahoituksen järjestäminen on puiteohjelman valmistelun keskeisiä kysymyksiä. Raivo visioi kuinka innovaatioekosysteemi tarjoaisi korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yritys- ja elinkeinoelämälle, kolmannelle sektorille sekä yksittäisille kansalaisille mahdollisuuden vuorovaikutukselliseen yhteistyöhön, jolla voitaisiin tukea talouskasvua, työllisyyttä ja aluekehitystä. Ammattikorkeakoulut edistäisivät omalla TKI-toiminnallaan innovaatioekosysteemien toimijoiden yhteistyötä.

Raivo jatkaa kuinka linkittämällä eri maissa sijaitsevia innovaatioekosysteemejä toisiinsa luotaisiin vahva eurooppalainen osaajakeskittymien verkosto. Osaamiskeskittymillä olisi edellytykset saada säännöllisesti rahoitusta EU:n puiteohjelmahauissa, mikä nostaisi tutkimuksen ja osaamisen laatua. Tällaisella toiminnalla tuettaisiin sekä EU:n että Suomen kilpailukyvyn vahvistamista.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Raivo: Ammattikorkeakoulut nähtävä EU:n puiteohjelmassa tasaveroisina toimijoina