Raivo: Ammattikorkeakoulut nähtävä EU:n puiteohjelmassa tasaveroisina toimijoina

Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo nostaa sanomalehti Karjalaisen kirjoituksessaan 13.9.2018: Ammattikorkeakouluilla on paljon annettavaa Horisontti Euroopalle, esille kuinka EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden uudessa puiteohjelmassa tulisi hyödyntää myös ammattikorkeakoulujen vahvaa panosta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).

Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta vuosille 2021-2027 tulee esitetyn 100 miljardin budjetin mukaan EU:n toistaiseksi merkittävin satsaus tutkimuksen ja innovoinnin tukemiseen.

Komission esityksessä ajatusta laajasta osallistuvuudesta ja vahvasta vaikuttavuudesta pyritään edistämään yli tiede- ja toimialojen menevällä monenkeskisellä yhteistyöllä, joka nojaa perus- ja soveltavan tutkimuksen rinnakkaisuuteen. Tämä näkyy keskeisimmin puiteohjelmaehdotuksen missioperustaisuudessa. Raivo kirjoittaa kuinka tällainen lähestymistapa sopii erinomaisesti ammattikorkeakouluille, jotka tekevät käytännönläheistä TKI-toimintaa tiiviissä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. On tärkeää, että ammattikorkeakoulut nähdään puiteohjelmassa tasaveroisina toimijoina yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Raivon mukaan Suomen kansallista rahoitussaantoa kasvatetaan tehokkaimmin edistämällä ammattikorkeakoulujen osallistumista puiteohjelmaan.

Suomen kansallista rahoitussaantoa kasvatetaan tehokkaimmin edistämällä ammattikorkeakoulujen osallistumista puiteohjelmaan

Innovointirahoituksen järjestäminen on puiteohjelman valmistelun keskeisiä kysymyksiä. Raivo visioi kuinka innovaatioekosysteemi tarjoaisi korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yritys- ja elinkeinoelämälle, kolmannelle sektorille sekä yksittäisille kansalaisille mahdollisuuden vuorovaikutukselliseen yhteistyöhön, jolla voitaisiin tukea talouskasvua, työllisyyttä ja aluekehitystä. Ammattikorkeakoulut edistäisivät omalla TKI-toiminnallaan innovaatioekosysteemien toimijoiden yhteistyötä.

Raivo jatkaa kuinka linkittämällä eri maissa sijaitsevia innovaatioekosysteemejä toisiinsa luotaisiin vahva eurooppalainen osaajakeskittymien verkosto. Osaamiskeskittymillä olisi edellytykset saada säännöllisesti rahoitusta EU:n puiteohjelmahauissa, mikä nostaisi tutkimuksen ja osaamisen laatua. Tällaisella toiminnalla tuettaisiin sekä EU:n että Suomen kilpailukyvyn vahvistamista.

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Raivo: Ammattikorkeakoulut nähtävä EU:n puiteohjelmassa tasaveroisina toimijoina