Ammattikorkeakouluille oikeus rahan keräämiseen

Ammattikorkeakoulut ovat saamassa pysyvän oikeuden rahankeräykseen toimintansa rahoittamiseksi ja peruspääoman kasvattamiseksi. Keräystuottojen pääomittamisen edellytys on varojen käyttäminen korkeakoulun toimintaan.

-Selkeä kirjaus pääomittamisen mahdollisuudesta lain perusteluissa tukee ammattikorkeakoulujen kehittämistä, kiittelee Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen hallituksen esitystä.

Lain valmistelun aikana oli epäselvää mahdollistaisiko esitys keräystuottojen pääomittamisen tai rahastoinnin. Arene, valtaosa korkeakouluista ja opetus- ja kulttuuriministeriö esittivät lausunnoissaan, että voimassa olevassa lainsäädännössä oleva oikeus kerätä rahaa pääomittamistarkoituksessa tulisi säilyttää.

Lakiesityksen mukaan ammattikorkeakoululla voidaan katsoa olevan rahankeräyslain edellyttämä yleishyödyllinen tarkoitus. Ammattikorkeakouluilla on jatkuva tarve hankkia rahoitusta useille toimintaansa tukeville hankkeille.

Lakiesityksen mukaan ammattikorkeakoulujen rahankeräysoikeudesta tulee säätää erikseen, jotta lain tulkinta olisi selkeä sen suhteen, lukeutuvatko ammattikorkeakoulut julkisyhteisöiksi niiden tehtävien sisältämän julkisen vallan käytön sekä niiden valtion budjettivaroista saaman rahoituksen vuoksi. Vastaavalla tavalla säädetään yliopistojen ja Kansallisgallerian oikeudesta varainkeräykseen ja keräystuottojen pääomittamiseen.

Lakiesitys sisältää myös ilmoituksenvaraisen kestoltaan ja keräystuoton enimmäismäärältä rajoitetun pienkeräyksen, johon ei tarvitse erikseen rahankeräyslupaa. Oikeus pienkeräykseen koskettaa mm. ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaa.

Oikeus rahankeräämiseen ei koske Poliisiammattikorkeakoulua ja Maanpuolustuskorkeakoulua, joilla lakiesityksen mukaan ei ole ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin rinnastettavaa oikeudellista itsenäisyyttä vaan ne ovat osa valtiota. Kummallakin on kuitenkin oikeus vastaanottaa niille osoitettuja lahjoituksia.

Hallitus antoi torstaina 25.10 esityksen rahankeräyslain uudistamiseksi. Lisätietoja esityksestä on luettavissa täältä.

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Ammattikorkeakouluille oikeus rahan keräämiseen