Pelaako korkeakoulusi yrittäjyyden ammattilaissarjassa?

Yrittäjyyden merkitys kasvaa kasvamistaan, kun yhteiskunta muuttuu alati nopeammin ja yllättävämmin. Osaamisen ja luovuuden ammattilaisjoukkueina myös korkeakoulujen on tarjottava kumppaniensa kanssa niin sisäiselle kuin ulkoiselle yrittäjyydelle entistä hedelmällisempi kasvuympäristö.

Korkeakoulujen elinvoimatyön tueksi laadimme viime vuonna yhdessä rehtorineuvostojen Arenen ja UNIFIn kanssa korkeakoulukentän yhteiset yrittäjyyssuositukset. Suositusten edistämiseksi työstimme lisäksi astetta laajemman pelikirjan. Suositukset kera pelikirjan kirittävät koko korkeakouluyhteisöä kehittymään yrittäjyyden edistäjinä.

Keväällä jo kolmatta kertaa järjestämämme ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskilpailu pureutui pelikirjan toteutukseen. Ilahduttavasti peräti 14 ammattikorkeakoulua otti osaa kisaamme. Tämä osoittaa, kuinka keskeinen asema yrittäjyydellä on valtaosassa ammattikorkeakouluja. Kilpailumme jakautui pelikirjan tapaan kolmeen kolmeen erään. Ensimmäisessä erässä tavoitteena oli korkeakouluyhteisön yrittäjyysasenteiden ja -valmiuksien vahvistaminen, toisessa korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden synnyttäminen ja kolmannessa vakiintuneemman yrittäjyyden uudistaminen.

1 Yrittäjyysasennetta ja -valmiuksia vahvistamassa

Osaaminen on ihmisen arvokkain pääoma. Mitä vahvemmin yksilö omistaa oppimisensa, sitä paremman tuoton oppiminen kerryttää. Mitä keskeisemmässä ja yrittäjämäisemmässä ase­massa oppija korkeakoulun oppimisympäristössä on, sitä vahvempaa on oppimisen omistajuus ja sitä parempia ovat sen tulokset.

Omistajuuteen ja tiimityöhön perustuva oppiminen kukoistaa autenttisissa ja toiminnallisissa harjoitusolosuhteissa. Mitä laajempia ja monipuolisempia korkeakoulun kansalliset ja kansain­väliset työelämä- ja muut kumppaniverkostot ovat, sitä paremmat yrittäjämäisen oppimisen resurssit ja ympäristöt se voi tarjota oppijoilleen ja toiminnan kehittämisen mahdollisuudet kumppaneilleen.

Korkeakoulun tuloskunto vahvistuu uusia oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen tapoja kette­rästi ennakoimalla, kokeilemalla ja harjoittelemalla. Mitä kokeilevampi ja yrityksiä ja erehdyk­siä sallivampi pelikulttuuri on, sitä innovatiivisempia ja vaikuttavampia ratkaisuja korkeakoulu löytää niin oppijoiden kuin kumppaneiden tarpeisiin.

  • Tämän erän parhaasta suorituksesta vastasi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Tuomaristomme kiitti SeAMKia yrittäjyyden kytkemisestä normaaliksi osaksi opiskelua ja oppimisympäristöjä sekä yrittäjyystoimintojen kehittämisestä tutkimukseen perustuen.

2 Uutta yrittäjyyttä synnyttämässä

Korkeakoulussa on huikea määrä luovuutta ja osaamista, jotka yrittäjyydellä valjastettuna voi­vat tuottaa uutta ja arvokasta liiketoimintaa. Mitä paremmat olosuhteet korkeakoulu tarjoaa liiketoimintaosaamisen käytännön harjoittelulle ja yritysideoiden haudonnalle ja kokeiluille, sitä useampi korkeakoulutettu rohkaistuu jossain vaiheessa peliuraansa ryhtymään yrittäjäksi.

Korkeakoulun piiristä ponnistaa joka pelikausi lupaavia yrityksiä, joilla on mahdollisuudet nousta mestarien liigaan ja luoda uutta korkean osaamisen työtä ja teknologiaa. Tie huipulle on kui­tenkin kapea, joten kaikki taloudellinen ja muu tuki on alkuvaiheessa tarpeen. Kun korkeakoulu valaa yhdessä kumppaniensa kanssa prosessit potentiaalisimpien startupien tunnistamiseen ja rahoittamiseen, luo se osaltaan edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle.

Korkeakoulu on erinomainen kasvualusta uudelle korkean osaamisen ja uraauurtavien inno­vaatioiden yrittäjyydelle. Ollakseen vielä tuloksekkaampi tarvitsee se rinnalleen muita yritys­toiminnan kehittäjiä. Mitä orgaanisempia ovat yli pelikenttien ulottuvat linkit korkeakoulun ja muiden yrittäjyyspalveluiden välillä, sitä paremmat ovat korkeakoulusta ponnistavien yrittäjien menestymismahdollisuudet.

  • Tämän erän voiton vei Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tuomaristomme kiitti SAMKia pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta yrityskiihdyttämötoiminnasta, tiiviistä kytkeytymisestä alueen yrittäjyysekosysteemiin sekä alkuvaiheen yritysten rahoitushankinnan vauhdittamisesta.

3 Vakiintunutta yrittäjyyttä uudistamassa

Korkeakoulu on tutkimisen, kehittämisen ja oppimisen ammattilaisseura. Sen tuottamat tiedot ja taidot kanavoituvat yrityksiin eritoten kyvykkäiden uusien osaajien kautta. Tämän välillisen vaikutuksen lisäksi korkeakoulun on pelattava yhä tiiviimmin yhteen elinkeinoelämän ammattilaisten eli yritysten ja yrittäjien kanssa. Mitä läheisemmässä yhteistoiminnassa yhteispeliä kehitetään, sitä vaikuttavampia ovat tulokset ja sitä paremmin korkeakoulu palvelee erilaisia yrityksiä.

Yrittäjyyden ja liiketoiminnan osaamisvaatimukset nousevat, ja yhä useampi yrittäjä onkin kor­keakoulun junioriakatemian kasvatti. Samaan tapaan kuin muiden työelämän ammattilaisten myös yrittäjien tiedot ja taidot vaativat entistä jatkuvampaa päivittämistä. Mitä yrittäjälähei­sempiä ja personoidumpia oppimispalveluita korkeakoulu tarjoaa, sitä paremmat lähtökohdat yrittäjillä on pysyä uuden talouden aallonharjalla.

Uusi teknologia mullistaa yrittäjyyttä ja liiketoimintaa. Jotta yritys säilyttää kilpailuteränsä, on sen alati kehitettävä prosessejaan ja tuotteitaan. Korkeakoulu on mitä parhain sparraus­kumppani uudistumishakuiselle yritykselle. Aivan liian harva yritys kuitenkin löytää yhteisiin harjoitusrinkeihin. Tämä on aikalisän ja strategisen pohdinnan paikka. Mitä kattavampaa ja jatkuvampaa yhteiskehittäminen on, sitä varmemmin yrityssektorin tuottavuus kehittyy ja korkeakoulun resurssit vahvistuvat.

  • Tässä erässä palkinnon pokkasi Humanistinen ammattikorkeakoulu. Tuomaristomme kiitti Humakia erityisesti luovilla aloilla yrittävien ja yrittäjäksi suuntaavien monipuolisesta palvelemisesta niin koulutuksen, kehittämisen kuin yrityshaudonnan keinoin.

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät
Twitter: @JoonasMikkila

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Pelaako korkeakoulusi yrittäjyyden ammattilaissarjassa?